Podivný případ se psem

Britský beletrista a básník Mark Haddon (1962), převážně píšící pro děti, se proslavil prózou The Curious Incident of the Dog in the Night-Time určenou dospělé části čtenářské populace. Simonem Stephensem zdramatizovaná verze slavila úspěch na divadle v roce 2012. Nyní po premiérových představeních (30. 11. a 1. 12.) možno Podivný případ se psem zhlédnout na činoherní scéně Městského divadla Brno.

Podivný případ se psem

Ústřední postavou příběhu je Christopher, dospívající chlapec, jehož lze zařadit do široce pojaté diagnózy autismus. Disharmonicky se rozvíjející osobnost se schizoidními a dalšími nápadnými rysy vymykající se z „normy“ navštěvuje speciální školu a oproti nezralosti psychosociální udivuje výrazným matematickým nadáním. Ponořen do interního světa, koncentrovaný a senzitivní k vlastnímu egu vede deník lakonických záznamů pozorovaných jevů.

Děj hry uvádí do pohybu nález zabitého psa ze sousedství. Christopher se pouští do urputného obsedantně puntičkářského pátrání po pachateli. Výsledky ho přivádí k odhalení nečekaných informací o rodičích a jejich vztazích. Oběma nechybí dobrá vůle, divákovi se představují pozitivním vztahem i citem ke svému potomku, současně však partnerským i výchovným selháním. Hra nevstupuje hlouběji do pletiva vztahů a motivací jednání, jistě jí lze vyčíst jistou schematizaci. (Christopherova matematická „genialita“ s vynikající numerickou paměti, letmo nahozené příčiny narušeného partnerského vztahu, náznak opětovného sblížení a fungování rodiny, závěrečný úspěch Christophera při zkoušce.). Realita bývá složitější.

Na druhé straně se autoru či přesněji autorům podařilo bez hluboké sondy účinně ve zkratce vystihnout náročnost výchovy dítěte, které se diametrálně liší od rodičovských představ a očekávání. Divák „mezi řádky“ tento fakt vnímá a uvědomuje si jak velké a nečekané nároky výchova přináší, jak snadno vede k psychickému přepjetí, uvolní afekt a nekontrolovatelné emoce, jak silně může poznamenat partnerské vazby. Nepochybně může asociovat i vlastní zkušenost s výchovou tzv. „normálního dítěte“. Předností dramatu je dynamický děj, postupná gradace kulminující v druhém dějství. Zdaleka ne každé hře se podaří, aby takto rytmicky „odsýpala“ ve druhé části děje neztratila dech a tempo, nerozmělnila závěr. Zde hra i její brněnské provedení jednoznačně boduje. Režii Mikuláše Tyce se podařilo svižný děj evokující „rychlý filmový střih“ posílit výborným využitím prostoru i akcí. Putování Christophera po odchodu z domu do Londýna je sledem až groteskních scén střetávání mimo realitu stojícího hrdiny s reáliemi a mechanismy soudobého světa.

V hlavní roli zazářil Vojtěch Blahuta, závěrečným matematicko-hereckým koncertem „po závěru“ zvedl diváky ze sedadel k aplausu. Role rodičů věrohodně ztvárnili A. Antalová a I. Ondříček (ten je i asistentem režie), stejně tak naplnila pro hru a ústřední postavu významnou roli H. Holišová, roli osobité paní Alexanderové přesvědčivě uchopila M. Kolářová, další aktéři se objevili v řadě epizodních rolí, zásadních pro pojetí celé hry. Scéna byla dílem K. Čapka, kostýmy B. Wojktowiak, hudba L. Janoty, pohybová spolupráce: H. Třešňáková a dramaturgie J. Šotkovský. Podivný případ se psem (Dodejme, že ten se jmenoval Wellington) v provedení činoherního souboru Městského divadla Brno je inscenací, která má potenciál oslovit a zaujmout poměrně široký okruh diváků.

 

Jaroslav Štěpaník

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307