Současný tanec v brněnském Janáčkově divadle aneb Nechte se uchvátit choreografiemi Ameriky

Balet brněnského národního divadla se rozhodl přivést na prkna Janáčkova divadla baletní klasiky dvacátého století, spolu se současnými tvůrci, a rozšířit tak nabídku současného baletního repertoáru. Tím brněnská scéna nejen reaguje na trendy zahraničních souborů, ale rovněž zvětšuje okruh svých diváků. Premiéra prvního představení v tomto duchu se uskutečnila již 29. října a nastudováním tří rozmanitých choreografií brněnský soubor ukázal svou konkurenceschopnost ve světě současného tance.

Současný tanec v brněnském Janáčkově divadle aneb Nechte se uchvátit choreografiemi Ameriky

Snová nálada, „klasicistní“ hříčka a vizuální podívaná – tak by se dali charakterizovat tři jednotlivé části večera. Pojítkem třech částí, představující rozličné přístupy k tanci, je skutečnost, jež dala večeru i jméno – Made in U.S.A. První ze tří částí je dílem Georgie Balanchina, významného choreografa, jež se z Petrohradského Mariinského divadla, přes slavný pařížský soubor Sergeje Ďagileva dostal až do New Yorku. Zde založil školu i baletní soubor a pro obé stvořil mnoho choreografií. Právě pro studenty byla původně určena i choreografie Serenade na hudbu Petra Iljiče Čajkovského.

G. Balanchine ve své choreografii pracuje s prostorem, který až architektonicky zaplňuje mizanscénami dvaceti osmi tanečníků. Pohybové kompozice jednotlivých výstupů jsou přesně ukotvené v hudbě a tvoří prostorové obrazce měnící se postupně jako části skládačky. I v brněnském nastudování Serenáda dýchá odrazem starých časů, divák se cítí jako na baletním představení v New Yorku třicátých let. Celkovému vyznění napomáhá způsob baletního přednesu, atmosféra celé choreografie i kostýmy věrně imitující originál.

Brněnské nastudování předává radost z propracovaného pohybu a ctí tradice neklasického díla. Prázdný prostor, zaplněný pouze modrým světlem, napomáhá vyniknout jednotlivým částem choreografie střídající sborové scény a sóla. Lehkosti celého díla jistě napomáhá i fakt, že jde o choreografii nezatíženou dramatickým příběhem.

Hned v druhé části večera se přesouváme o celých osmdesát let přímo do současnosti, kdy mizí tanečníkům z nohou špičkovky a v duchu moderny je nahrazují ponožky. Sofa se stává němým svědkem lidských příběhů rozehrávajících se před divákem v teatrálních gestech. Hudebně nás kus zavede do období klasicismu, čemuž odpovídají i sametové oděvy tanečníků, starodávná pohovka a kostýmy dvou hlavních sólistů. Snad právě Mozartova hudba, či vycpané boky Ivony Jeličkové připomínají dílo Jiřího Kiliána. Oliver Wevers využívá ve své choreografii silné expresivity jež lehce hraničí s muzikálovým projevem. Jeho postavy nesou emoce, které předávají skrze výrazná gesta a mimiku. Rekvizita na jevišti je dokonale prozkoumaná ze všech stran a každé její další přemístění a otočení se stává inspirací pro nový vývoj událostí. Celá dramatická hříčka o čase tráveném na pohovce končí téměř až antickým odletem sedačky ze scény. Spolupráce se současnými světovými umělci je pro soubor vždy přínosem. Každá taneční osobnost sebou přináší nový pohybový repertoár, jež rozvíjí již naučené pohyby a posouvá tak každého tanečníka k dalším možnostem interpretace. Podobně jako spolupráce s Oliverem Wefersem je tedy velkým přínosem pro brněnský soubor i nastudování tanečně vizuálního díla Mosesa Pendletona.

Třetí část večera pod názvem Lunar Sea – Noir Blanc přináší, víc než prožitek z pohybu, právě neobvyklý vizuální zážitek oscilující mezi video artem a současným tancem. Využití jednoduchých principů černého divadla, doplněné o fosforeskující textilie a přesné pohyby vytvořili imaginaci něčeho nad pozemského a neskutečného. Tento taneční úryvek z repertoáru souboru MOMIX přináší i novátorské pojetí partneringu, kdy oba tanečníci mají rovnocenné role a jejich fyzickým dialogem vznikají na jevišti doslova obrazce z jejich těl. Iluzi představení dodává i přední projekce, která by mohla ubrat na intenzitě, se kterou se někdy dostává do dominantní role na úkor tanečníků. Celý kus plyne, společně se dynamickou hudbou několika současných hudebníků, v pulsujícím tempu a strhuje divákovu veškerou pozornost.

Večer nazvaný Made in U.S.A. je originálně pojatým průhledem do moderních a současných přístupů k tanci a milovníci pohybového divadla by si jej rozhodně neměli nechat ujít. Na leden připravuje brněnský soubor další komponovaný večer se současným tancem, tedy máme se na co těšit.

Silvie Jasičová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307