Spalovač iluzí a snů

„Račte dámy, páni vstoupit do Kabaretu U Leoparda, kde můžete snít své sny!,“ vítá diváky kabaretiérka v divadelní adaptaci pravděpodobně nejznámější novely Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Divadlo Polárka oživilo „milého“ pana Kopfrkingla květnovou premiérou inscenace Spalovač mrtvol aneb Kabaret U Leoparda.

Spalovač iluzí a snůJak naznačuje titul inscenace, příběh Karla Kopfrkingla (Lukáš Daňhel) a jeho rodiny (odehrávající se na pozadí vývoje československých dějin) je zasazen do rámce kabaretního vystoupení  protkaného pěveckými, hudebními a tanečními scénami. Autor inscenace, režisér Konrád Popel uvádí Fuksovy postavy na hranici panoptikální atmosféry hry, do níž ale nejsou schopni naplno vstoupit, ovšem ani z ní zcela vystoupit. Divák se tak (společně s herci) pohybuje na jakési pomyslné linii seriosity a komiky, často bez ujištění, ke kterému z pólů by se měl přiblížit.

Záměrem tvůrců zřejmě nebylo představit postavu Karla Kopfrkingla jako psychopatického kolaboranta nacistického Německa a odsouzeníhodného vraha manželky a dětí. Přesto lze říci, že z velké části Fuksův mírumilovný pracovník pohřebního ústavu s vírou v reinkarnaci a přínos kremace pro osvobození duše z tělesné schránky, s vírou v lepší svět a až bytostnou láskou k rodině (upozaděnou jen ve chvílích tajných kopulací s prostitutkami), s jakýmsi schizofrenním nezájmem o materiální hodnoty, ztrácí v inscenaci svoji vrstevnatost, čímž je divák ochuzen o potěchu z odlupování jednotlivých „slupek“ charakteru postavy.

Ostatní postavy hry nemají zdaleka takovou možnost vyniknout vedle poněkud povrchně ztvárněného Kopfrkingla, ačkoli několika hercům se to daří na jakkoli malém prostoru své role. Alfred Texel dává téměř beze slov vyznít charakteru „utípnutého“ Kopfrkinglova syna Miliho, který se s důvěrou k otci cpe rakvičkami a nechává se toulat, Václav Vítek obdobně představuje své dvě postavy (pana Strausse a pana Dvořáka) pouze prostřednictvím mimiky a neustálého pokuřování cigaret a oči morfinisty Jakuba Círa jsou více než odstrašujícím příkladem.

Z hlediska dramaturgie je Spalovač mrtvol rozhodně aspirantem na zajímavou, skličující a zároveň zábavnou podívanou. Dokonce i kabaretní zpracování by přineslo zcela novou interpretaci, nebýt nefunkčnosti jednotlivých jeho složek, nevyladěnosti choreografie a celkové ignorace rytmiky. Živá hudba a přítomnost hudebníků i nástrojů na scéně naproti tomu napomáhá k posunu a gradaci děje, stejně jako k podbarvení textu či ke vzniku komických situací. Velké pochybení lze však především spatřovat v dramaturgicko-režijním pojetí, které počítá s divákem vědoucím, respektive seznámeným buď s Fuksovou novelou, nebo její filmovou adaptací Juraje Herze. Nastává tak paradox, neboť repertoár Polárky je zacílen zejména na žáky základních a studenty středních škol, a u Spalovače mrtvol tomu není jinak. Nelze počítat s tím, že žáci by byli do větší míry osobně seznámeni s Fuksovým dílem (jsou-li vůbec), přičemž Popelova inscenace často vnáší zmatek do chápání fabule. Řada scén v ní rozehraných nemá hlubší dosah a divák bez znalosti novely nedokáže rozpoznat jejich smysl a místo v celkovém ději.

Posledním neopomenutelným nedostatkem inscenace Spalovač mrtvol je neschopnost herců nechat vyznít důležité momenty a signifikantní scény hry. Absence pauz, zvláště v druhém dějství hry, tak nechává diváka dokonale chladným k tomu, co se odehrává na jevišti. Jak se říká – méně je někdy více, v tomto ohledu by méně nevýrazných a nepřínosných scén znamenalo větší prožitek i požitek diváka. Musím však uznat, že několik výjevů, ať už obraz prací vyčerpaných Židů či nacistické orlice na otáčivé dekoraci, v sobě nese potenciál zasáhnout divákovo nitro.

Veronika Badinová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307