Brněnské Vánoce

jsou vyhlášenou akcí s neopakovatelnou atmosférou. Jejich organizaci a programovou část zajišťuje Turistické informační centrum města Brna, p. o., společně s partnerskými subjekty, a to na náměstí Svobody, Radnické ulici a v prostorách brněnského podzemí. 

Ředitelka TICmB, PhDr. Petra Kačírková, Ph.D.

Rozhovor o jejich přípravách, akci samotné i kouzlu předvánočního období poskytla osoba nanejvýš povolaná, ředitelka TICmB, PhDr. Petra Kačírková, Ph.D.

Vánoční svátky v centru města jsou oblíbenou akcí, která se setkává s příznivou odezvou návštěvníků nejen z Brna a okolí. Kdo všechno se na přípravách Brněnských Vánoc podílí?
Brněnské Vánoce jsou projektem, který již šestým rokem TICmB realizuje společně s Technickými sítěmi města Brna, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny MENDELU, oblastním spolkem Českého červeného kříže, obcí Bílovice nad Svitavou a v neposlední řadě se celý projekt adventního Brna komunikuje celoročně na Koordinační skupině RMB. Dalšími partnery projektu jsou  DPMB a v minulých letech také společnost RWE.

Vánoční strom tradičně pochází z bílovického polesí. Bude i letos jeho výběr v rukou hlasující brněnské veřejnosti?
Také tento rok mohou zájemci dát svůj hlas jednomu ze tří kandidátů. Hlasování bude probíhat do 16. 11. na webových stránkách www.brnenskevanoce.cz.

Advent zahájí slavnostní ceremoniál rozsvěcení vánočního stromu v pátek 28. 11. Co vše mu předchází?
Přípravě slavnostního rozsvícení vánočního stromu se vždy věnuje velká pozornost. Snahou je, aby každým rokem návštěvníci zažili něco opravdu jedinečného a znovu si přišli vychutnat tento mystický okamžik. Letos navíc slavíme v rámci Brněnských Vánoc řadu jubileí. Návštěvníci se mají skutečně na co těšit!

Tato událost obvykle probíhá za účasti významných osobností. Komu tato čestná úloha připadne letos?
Scénář slavnostního zahájení Brněnských Vánoc na náměstí Svobody si již našel pomyslný rituální personální scénář. Kdo jiný by měl dát povel k rozsvícení vánočního stromu než primátor města, kdo jiný by měl tomuto aktu přihlížet než starosta dotčené městské části se všemi organizátory a partnery akce. A protože advent je především svátkem duchovního rázu, již šestým rokem žehná adventnímu času i trhu na náměstí Svobody opat E. L. Martinec. Celý tento rituál je ukončen rozsvícením vánočního stromu, vždy poslední pátek před první adventní nedělí, v 17 hodin na náměstí Svobody.

Podléháte atmosféře Vánoc? Jaký vztah máte k nejkrásnějším svátkům v roce a všemu s nimi spojenému?
Atmosféře Vánoc podléhám ráda už od dětství, vánoční čas je můj oblíbený. Jsem skutečně nadšená z toho, že již šestým rokem mohu stát u zrodu a realizace výjimečných adventních zážitků pro Brno i jeho návštěvníky. Osobně se nejvíce těším na město plné spokojených, korzujících lidí, kteří se potkávají, ohřívají tělo i duši doušky dobrého svařáku a je jim v Brně zkrátka dobře. Všem bych také ráda popřála dobré zdraví a pohodu po celý rok.

-red-

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307