Chci podpořit nezávislou kulturní scénu – jen mít s kým jednat

Stanislav Michalík vystudoval stavařinu. Jako člen Zastupitelstva města Brna měl zájem na práci v kulturní komisi a stal se jejím předsedou. Kulturu totiž považuje za motor a důležité pojítko společnosti, a tedy neoddělitelnou součást politiky. Na vlastní kůži zjistil, že v kultuře nejde jen o vyjádření emocí a mravních postojů, ale o tvrdý boj o financování.

Stanislav Michalík

Stanislav Michalík

 

Kulturní politika města, to je především rozdělování peněz z městského rozpočtu. Jaká jsou nastavena pravidla?

Především jsou tu zákony, o obcích a o hospodaření. S těmi nic neuděláme. Ty nám ukládají, jak financovat příspěvkové organizace, které město zřizuje a které mají rovněž legislativně předepsáno, jak s penězi nakládat. Když se občas ředitelé organizací bouří, že je příliš omezujeme, už neřeknou, že je to dáno těmito zákony.

Přesto je na městských zastupitelích, co po svých organizacích chtějí a kolik toho chtějí, to se přece omezuje stálým snižováním příspěvku?

Snižováním? Víte, že město dává na kulturu 10% ze svého rozpočtu? Bohužel je to modifikováno zvyšujícími se potřebami a inflací. Budovy, ve kterých kulturní instituce provozují činnost, jsou dost staré a vesměs jsou kulturními památkami. Provozy potřebují inovace, třeba jen rekonstrukce Janáčkova divadla! K tomu přičtěte běžnou inflaci a problém je na světě. Kde chcete ušetřit? Víte přece, že divadlo je nejefektivnější, když nehraje! Ale my chceme, aby hrála všechna divadla a aby výstavní sály praskaly ve švech. Protože to dělá Brno atraktivním pro jeho obyvatele i pro turisty.

Teď se ještě vzbouřila nezávislá kulturní scéna a viní vás z devastace kulturního života?

Já bych moc rád věděl, kdo to vlastně je, nezávislá kulturní scéna. Před časem jsme zahájili jednání se zástupci iniciativy Brno kulturní, kteří už zpracovali nějaké návrhy, a pak zjišťuji, že existují ještě další zástupci. Ti se stali členy Koordinační skupiny pro rozvoj kultury města Brna, která má zpracovat nový grantový systém. A teď je ještě třetí skupina, kolem Výzvy 2013. Já sice nejsem pracovník v kultuře, ale dostal jsem mandát ve volbách od občanů. Jak přišli k mandátu tito lidé a kteří z nich jsou skutečně oprávněni jednat, to mi uniká. Přesto se jednáním nebráním, naopak je vítám a těším se na ně.

Je tedy šance, že i nezávislá kultura může získat peníze z městského rozpočtu?

Ta šance je tu už dvacet let. Existuje grantový systém, který najdete na www.brno.cz, a když si do konce září podáte žádost, v říjnu vám mohou být schváleny peníze. Když ovšem splníte podmínky, vybere vás komise a schválí to Rada a Zastupitelstvo města. Tohle nám určují pravidla hospodaření, daná zákonem.

To by naznačovalo, že podmínky grantového systému nejsou dobré?

Po dvaceti letech skutečně potřebují „renovovat“. Chceme, aby to nedělali jen úředníci, ale aby pomohli odborníci. Proto má náměstkyně primátora Poradní sbor pro kulturu, složený z odborníků, a proto také vznikla Koordinační skupina pro rozvoj kultury. Ještě dřív, než se stačili tito lidé sejít, vyšla Výzva 2013, chvíli po výběrovém řízení na ředitele Domu umění. Tak mne napadá, že lidé, kteří za ní stojí, nechtějí tvořit, ale bořit, možná i se mstít. Připadá vám to fér?

Co vlastně si představíte pod pojmem „nezávislá kulturní scéna“?

Především jsou to nová mladá divadla, kterých je v Brně hodně. Za všechny bych chtěl jmenovat Burantheater. Deset let byli bez podpory města, přesto se vypracovali na výbornou úroveň. Teď už podporu dostávají a jsem přesvědčen, že právem. Vedle divadel jsou to třeba hudební kluby. Těch je tu také hodně a těší se velkému zájmu mladých lidí. Tvoří atmosféru města a zvyšují jeho atraktivitu a zaslouží si podporu. Pak je tu spousta folklorních sdružení, to je jihomoravské specifikum. Nelze všechny jmenovat, ale bez finančních prostředků pracovat nemůžou, to chápe každý.

Kde chcete pro tyto aktivity najít v napjatém rozpočtu peníze?

No to je otázka. Chtěl bych prosadit, aby kultura dostala na tyto aktivity v příštím roce 18–20 milionů, tedy aspoň o 5 milionů víc, než bylo letos, a ty bych chtěl rozdělit právě na tyto účely. Jenže se trochu bojím, že výše zmíněné výzvy budou mít spíš kontraproduktivní výsledek a že celou tuto snahu zhatí. Jednání o rozpočtu je totiž předmětem schvalování celého městského zastupitelstva a ne všichni jsou o potřebnosti podporovat tyto aktivity přesvědčeni.

A co tento KAM, mluví se jeho zrušení.

O tom já nic nevím, o tom na Městě, pokud vím, nikdo nejednal. Za sebe bych byl rád, kdyby naopak měl větší rozsah, abychom se tu dověděli víc o tom, jaký je doopravdy náš kulturní život. Postrádám přístupné a zasvěcené recenze, které by nám pomohly objektivně hodnotit jak práci našich zřizovaných kulturních institucí, tak kvalitu a dopad činnosti nezávislé kulturní scény. Pak by možná tak snadno nezískávala podporu nepravdivá a zavádějící tvrzení, jakým je Výzva 2013.

 

Děkuji za rozhovor.

Karla Hofmannová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307