Duchovní energii hudby a přírody vyjadřuji malbou

Mladý brněnský umělec Vladimír Kiseljov je poněkud renesančního střihu – vystudovaný výtvarník miluje vážnou hudbu a její energii zachycuje ve svých obrazech. Studoval na SŠUŘ, JAMU a Kunstuniversität Graz, kde vystudoval divadelní scénografii.

Duchovní energii hudby a přírody vyjadřuji malbou

Jste Brňák, ale vaše jméno prozrazuje ruské kořeny?
Mám polovinu rodiny tady a polovinu v Rusku. Tatínek je z Kurské oblasti a studoval v Moskvě, stejně jako moje maminka. Na studiích se seznámili a pak se přestěhovali do ČR za rodinou mé maminky. Chovám velkou lásku k oběma stranám svých kořenů, i ke kulturní a duchovní tradici obou zemí, čerpám z nich sílu a pevnost a získávám díky svým dvounárodnostním kořenům toleranci a pochopení pro lidskou jinakost, pestrost a mnohovrstevnatost.

Dokážete sám sebe jako umělce nějak charakterizovat?
Jsem interdisciplinární tvůrce, propojující přirozeně žánry divadla, hudby, malby a filosofie, ale nejvíc se cítím být malířem. V malbě nejsnadněji zachycuji své celostní vnímání světa a vesmíru. Scénografie a režie je pro realizaci poněkud složitější, na to potřebujete spoustu prostředků, jako je divadelní budova, scéna, světlo a také herci, zpěváci, orchestr – a v neposlední řadě čas. Je to týmová práce a potřebuje dlouhou přípravu. Malovat mohu kdykoliv a ihned – a také tak činím. Má tvorba vzniká z lásky a je láskou.

Jste malíř a máte rád operu – jak to jde dohromady?
Skvěle! Opera – nebo přesněji řečeno wagnerovský Gesamtkunstwerk - je komplexní výpovědí o světě a vesmíru a to ze spousty stran. Má tvorba je poselství, které potřebuji sdělit a skrze takové syntetické projekty, propojující scénu, barvy, hudbu, tanec v jednotné energii a výpovědi mi to jde nejlépe a nejpřirozeněji. Je to konceptuální interdisciplinární tvorba, kde se propojují všechny smysly.

Absolvoval jste JAMU s Wagnerovým Parsifalem, proč tento výběr?
Wagnera ctím jako geniálního tvůrce, jeho hudební dramata jsou po stránce hudební úžasná a potřebují komplexní přístup k jevištnímu ztvárnění jejich duchovního poselství. Proto jsem také předsedou Sdružení Richarda Wagnera v Brně a odborně zpracovávám i jeho tvorbu. Pokud vím, tak se Parsifal před tím nikdy v Brně nehrál. Já ho v roce 2008 inscenoval v Redutě, bylo to pětihodinové pohybové divadlo na nahrávku s videoprojekcemi. Dělal jsem dramaturgii, režii, scénografii, projekce a dokonce jsem tam i jednu roli hrál. Tedy nezpíval jsem, to bych si nedovolil.

Ale zpívat umíte?
Jen pro sebe, když stojím u stojanu nebo na lešení u nástěnné malby. Ale jsou to jen improvizace nebo variace na nějakou melodii. Uklidňuje mě to a uzemňuje - a je asi dobře, že u toho nikdo není (smích).

Vaši rodiče jsou také umělci?
V naší rodině jsou v generaci mých rodičů a v předcházejících generacích spíš učitelé, doktoři, právníci, ale hodně se u nás stále zpívalo a zpívá. Sestra je absolventkou hudební vědy na FF MU a taky miluje Janáčka a renesanční a barokní hudbu, jako já. Otec je povoláním ekonom, ale nádherně maluje. Zřejmě se ve mně soustředily geny, které byly v rodině roztroušené a se mnou vyrazily z hloubky ke světlu.

Co malujete nejraději?
Svou tvorbu bych charakterizoval jako svébytnou formu symbolismu a magického realismu. Hodně mě inspirují různé mýty a pohádky, také křesťanský symbolismus a ikonopis východní církve a  buddhismu. Nejraději přetvářím energii z přírody, mám rád energetická místa, jako jsou Křtiny nebo Býčí skála, kde se koncentruje energie. Jestliže na takovém místě ještě stojí stavba, jako je Santiniho chrám, tak tu energii ještě výrazně umocňuje a kultivuje. Často proto maluji naživo s projekcí detailů vznikajícího obrazu na koncertech duchovní hudby v sakrálních prostorách a jsem velmi rád, že i s podporou katolické církve. Můj obraz, namalovaný v kostele Sv. Mořice na mezinárodním varhanním festivalu, si ode mne koupil i olomoucký biskup. Mám několik technik od expresívnějších, kdy maluji na zemi a nalévám na obraz barvy, až k meditativnější a klidnější malbě na stojanu. Používám je podle toho, jakou energii a emoci chci vyjádřit.

Takže vaše malba není konkrétní?
Mé obrazy jsou mé konkrétní vize a prožitky, vycházím intuitivně z kontaktu se svým nitrem, vyjadřuji vibrace podobné, jako vydává hudba. V každém mém obraze je kus abstrakce i konkrétnosti, známé z běžného života. Zachycuji rád duchovní svět, který prostupuje do běžného všedního světa. Musím tvořit, abych ten energetický přetlak dostal ven. Vyhovuje mi právě tato možnost kombinace hudby, malby a prostoru. Barvy a jejich kombinace vyzařují určitou vibraci a energii, stejně jako tón a hudba. Často maluji naživo na koncertě, realizoval jsem to v katedrále na Petrově v Brně, ale i ve Vídni, Edinburghu, Florencii, Berlíně a dalších městech. Mám dar synestetického vnímání, kdy člověk vnímá hudbu barevně a pokud vím, tak ji takto naživo na koncertech nikdo jiný ve světě nedělá. Já jsem s tím začal podle názorů uměleckých odborníků jako první, už v roce 2009. O svých obrazech a jejich duchovním výkladu jsem v roce 2013 napsal a vydal knihu, jmenuje se „Mysteria Richarda Wagnera v obrazech“.

Kde můžeme vaši tvorbu vidět?
V Brně mám nástěnné malby v Kafé Krmítko FF MU na Gorkého 7, také na Panské 13 v Galerii Třináctka a v podchodu vlakového nádraží v Řečkovicích, tam jsou nepřetržitě přístupné. Často dělám velké nástěnné malby, například na Filosofické fakultě – KISKu na Arne Nováka. Teď maluji celé patro v domě na Orlí 1 v Brně a v Tišnově, kde maluji celý nádražní podchod o ploše 600m2. Mám několik nástěnných maleb i v zahraničí, například ve Florencii, v Edinburgu v sídle hudební akademie a jinde. Mám rád, když je moje tvorba přímo přístupná ve veřejném prostoru a může pozitivně působit na lidi. Měl jsem již 70 výstav po celé Evropě (International Florence Biennale 2009, Galerie kritiků Praha, Adam Gallery Brno) Jsem rád, že se mé dílo šíří dál a nabíjí lidi energií.

Víte, jak vnímají vaše obrazy lidé?
Většinou mi říkají, že z mých obrazů cítí silnou tvořivou jiskru a vyzařování pozitivní energie, ke kterému by se v běžném životě tak snadno nedostali. Díla jsou obrazem mé duše, ale i zrcadlem pro diváka, dávají mu zahlédnou své nitro. Často, když lidé komentují moje obrazy, mluví vlastně o sobě. 

Dnes se ve výtvarném umění hodně používají moderní technologie, vy používáte intuici. Není to v rozporu?
Určitě ne, já také používám moderní technologie, jako jsou projekce živé malby na koncertech, ale používám je jinak. Technologie jsou u mne jen prostředkem tvorby, jako základ zde slouží ta božská jiskra, která je v nás a kterou přenáším do díla, aby mělo přesah. Při tvorbě harmonicky využívám svou intuici i racionalitu, miluji dějiny umění i historii a dokážu modernost své tvorby spojit i s historickým místem ve vzájemném souznění.

Jaké máte další profesní plány?
V minulém roce jsem napsal námět a libreto nové opery Bábel, k níž napsala hudbu Zuzana Michlerová a kterou budu režírovat a tvořit scénu a projekce. Premiéra je plánována na tento rok v Praze, s dalšími reprízami v Lipsku, Stuttgartu a další města jsou v jednání. Vycházejí mi z mých plánů jen ty, které přijdou většině ostatních nezrealizovatelné – proto věřím i možnost tvorby nástěnných maleb ve Vatikánu, po už navázané korespondenci s papežem Františkem – a další výstavy, nástěnné malby, performance a inscenace ve světě. Mým plánem je dál spojovat lidi svou tvorbou, nabíjet je energií a radostí ze života, zakořeňovat je tímto do sebe i do přírody a vesmíru. Jestli chce o mně někdo vědět ještě víc, doporučuji své stránky www.kiseljov.net.

Děkuji za rozhovor a ať se daří!

Karla Hofmannová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307