Kultura je nezbytnou podmínkou pro podnikání

Tomáš Miniberger je stavebním inženýrem a ředitelem brněnské firmy VARS. Je současně pravidelným návštěvníkem i podporovatelem kulturních akcí v Brně.

Tomáš Miniberger

Vaše firma se zabývá oblastí řízení dopravy a dopravními systémy, jak to souvisí s kulturou?
Kultura a podnikání mají mnoho společného. Pro úspěšné podnikání jsou důležité dobré vztahy jak s obchodními partnery, tak mezi zaměstnanci uvnitř firmy. Stejně jako kultura, vytváří naše firma svým inovačním přístupem hodnoty, které jsou prospěšné celé společnosti. Ty potom vzájemně sdílíme, stejně jako kulturní zážitky v prostorách divadla, koncertních sálů nebo výstavních prostor. Kultura má vlastně mnoho společného s kulturou podnikání.

Zřejmě jste vyšel z kulturního zázemí?
Asi jako každý, kdo se narodil do rodiny s určitým intelektuálním potenciálem. Moji rodiče, zejména maminka, milují divadlo, jsou členy Spolku přátel opery a baletu a snažili se do určité doby na mne tuto zálibu přenést.

Povedlo se?
Samozřejmě, že to bylo v určitém věku spíš kontraproduktivní! (smích). Ale dnes chápu, že bez kulturního zázemí by byl život v našem městě velmi plochý a chudý. Vítám, když vidím, že je dnes velmi široké spektrum kulturní nabídky a rád bych, aby se tato diverzita rozrůstala.

Jaký je váš osobní kulturní zájem?
Mám především rád architekturu. Ta vytváří město, jeho podobu, charakter. Ovlivňuje, jak budeme tento prostor vnímat, jak na nás bude působit.  Obdivuji funkcionalismus, který má v Brně silné zastoupení. Nápad propojit hudební zážitky s architekturou a realizovat jeden z koncertů Janáčkova festivalu ve vile Tugendhat je úžasný, to mne nadchlo. Mám rád i divadlo, i když tady už si vybírám. Například klasiku moc nemusím. Jsem příznivcem spíše modernějšího přístupu.

Jak si to mám vyložit?
Například Festival Janáček je výjimečný svou pestrostí ať už z hlediska repertoáru, tak i prostor, kde se budou jednotlivá představení odehrávat. Samotný program je průřezem různých žánrů a odvážím se tvrdit, že zaujme téměř každého. Navíc Leoš Janáček patří dnes k nejznámějším představitelům české hudby vesvětě a k Brnu neodmyslitelně patří. A takové projekty, které se snaží proslavit Brno, ke kterému mám pochopitelně zvláštní vztah, je myslím dobré podpořit.

V kontextu se zahraničím vám Janáček pomáhá?
My jsme dnes součástí nadnárodního koncernu Vinci Energies, působícího v 45 zemích světa. Janáček je určitě skvělá příležitost dokázat, že Česká republika je právem součástí kulturní Evropy.

Chápete tedy divadelní prostory jako místo pro pracovní setkávání?
Je to zcela jistě příjemným komplementem k tradičnímu pracovnímu setkávání. Jak jsem již zmínil, při takových příležitostech dochází ke sbližování obou stran a konverzace se netočí jen kolem obchodních věcí, ale přirozeně se dostane i na jiná témata. Máte tak možnost poznat se vzájemně i z jiných úhlů a třeba zjistíte, že máte společnou vášeň pro rybaření nebo vaše děti chodí do stejné školy.

Kultura pro vás tedy není jen zbytečnou nadstavbou?
To určitě ne. Zejména divadlo vždy patřilo k významné oblasti kulturního života a je dobré, že v poslední době zažívá renesanci a stává se přístupnější širšímu okruhu návštěvníků. Stejně jako sport tvoří nezbytnou součást našeho života a pro město je to jeho vizitka. Brno je střediskem vědeckého a technologického vývoje, sportu a kultury.  Věřím, že mnoho podnikatelů, kteří v Brně působí, má stejnou zkušenost a chápou svůj vztah ke kultuře stejně jako já, jako společenskou odpovědnost a že propojení kultury a podnikatelské sféry se velmi brzy stane samozřejmostí.

Děkuji za rozhovor

Karla Hofmannová

 

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307