Špičkoví umělci se rodí na soutěžích

Brněnská Hudební fakulta JAMU vychovává mladé umělce, kteří se dokážou úspěšně prosazovat v tvrdé zahraniční konkurenci. Je to také proto, že mají možnost měřit své síly na hudebních soutěžích. Děkan Hudební fakulty JAMU prof. MgA. Jindřich Petráš je o tom skálopevně přesvědčen.

MgA. Jindřich Petráš

Jste děkanem Hudební fakulty JAMU dlouho?
To ne, jen dva a půl roku, ale učím lesní roh na JAMU už od roku 1995, studoval jsem zde a mám tuhle školu rád. Chci, aby měla co nejvyšší uměleckou úroveň a aby se její absolventi dokázali uplatnit i v zahraničních špičkových tělesech.

Vy sám máte za sebou uměleckou kariéru jako hornista?
Ano, byl jsem solohornistou zde v brněnské filharmonii a pak přes deset let v České filharmonii. Když se uvolnilo místo pedagoga na HF JAMU, využil jsem této příležitosti a vrátil se do Brna. Práce děkana je poněkud jiná, než práce pedagoga, ale cíl je stejný. Dát našim absolventům co nejlepší průpravu do uměleckého života.

Brněnská hornová škola byla vždy vyhlášená, pokračuje to?
Já věřím, že ano! Alespoň se všichni o to snažíme. Proto také existují interpretační soutěže, na kterých mladí adepti měří své síly. Podporuje to jejich soutěživost a my máme možnost mapovat stav úrovně budoucích umělců.

Nedávno byla v Brně nějaká soutěž, prozradíte mi, jaká?
Šlo o Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2015, která se koná každé dva roky. Byl to již desátý ročník. Založili jsme tuto soutěž v Brně jako předstupeň k vrcholovým soutěžím, jako je interpretační soutěž Pražského jara, nebo soutěž Leoše Janáčka v Brně. Než má mladý umělec možnost se dostat až na tento vrchol, potřebuje získat zkušenosti a to je právě cílem naší soutěže.

Pro jak mladé umělce tedy soutěž je?
Má tři kategorie. První je pro 1. – 4. ročník středních škol, tedy vesměs konzervatoří. Druhá je pro 5. a 6. ročník středních škol a 1. ročník vysokých uměleckých škol a třetí je pro studenty od 2. ročníku vysokých škol až po absolventy a i profesionální hráče. Toto rozdělení umožňuje reflektovat nejen věk studenta, ale i jeho pokročilost.

Mladší kategorie se tedy nemohou zúčastnit?
Mladší kategorie také projevili o soutěž zájem, a proto jsme se rozhodli uspořádat  žesťovou soutěž Junior pro žáky Základních uměleckých škol. Zájem je překvapující, letos máme přihlášených 145 účastníků. Termín je 30. a 31. května a přijedou z celé České republiky, ze Slovenska, Polska a Maďarska. Chceme motivovat mladé lidi, zájem mládeže o hru na hudební nástroje obecně klesá, je to příliš náročné.

Soutěž je pro žesťové nástroje - jaké to jsou?
Samozřejmě trubka, lesní roh, trombon, tuba a od minulého ročníku se k nám přidali i fagotisté, kteří doposud žádnou soutěž neměli. Nakonec proč ne, hra na fagot je nesmírně obtížná a fagotisté jsou potřeba.

Říkáte, že je to mezinárodní soutěž, jak velký má dosah?
Když jsme začínali, měli jsme možnost využít na rozjezd fondy Visegrádu, z toho vyplynulo partnerství se Slováky, Poláky a Maďary. Ta finanční podpora už sice skončila, ale tento rozsah držíme. I tak zaznamenáváme rostoucí zájem. Letos tu bylo celkem 241 účastníků, našich 118, z Maďarska 47, 69 Poláků a 7 ze Slovenska.

Porota se skládá také z těchto zemí?
Ano, samozřejmě. Z Maďarska s námi spolupracují z Hudební akademie Ferenze Liszta, která je vyhlášeným hudebním ústavem, z Polska jsme tu měli kolegy z Hudební akademie v Krakově a z Bratislavy se podílejí na soutěži kolegové z  VŠMU. Je to zastoupení reprezentativní.

Výherce takové soutěže čeká jistě ocenění?
Je nutné říct, že v každé kategorii a oboru se uděluje podle pořadí první, druhá a třetí cena. Na závěr se vyhlašuje pro každý nástroj absolutní vítěz - to je ten, který obdržel nejvyšší počet bodů ze všech kategorií. Letos tento titul získali Marek Stolarczyk z Polska na trombon, Beregi András z Maďarska ve hře na tubu, Szymon Michalik ve hře na fagot z Polska a k mé velké radosti z HF JAMU  Eliška Adamová na lesní roh. V oboru trubka byli dokonce vyhlášeni absolutní vítězové dva, neboť měli stejný počet celkových bodů. Bylo to překvapení, protože soutěžící z Prahy je teprve šestnáctiletý student 1. ročníku konzervatoře Vilém Hofbauer a jeho kolega z Ostravy Jakub Halata je studentem 6. ročníku konzervatoře.

Znamená to pro ně finanční obnos, nebo věcnou cenu?
Finanční obnos dostanou výherci prvních cen a absolutní vítězové. Druhé a třetí ceny jsou věcné a ty věnují sponzoři.

Daří se získat na takovou soutěž sponzory?
Bez finančních dotací Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna či Ministerstva kultury a dalších nadací bychom soutěž vůbec nemohli realizovat. Jsem rád, že nás podporují a musím jim poděkovat.Dále jsou to především firmy, které s hudbou úzce souvisí. Tedy hlavně výrobci a prodejci hudebních nástrojů, kteří dostanou možnost v prostorách konzervatoře, kde se soutěž koná, realizovat výstavu nástrojů, které lze i vyzkoušet a zakoupit. I pro ně je taková spolupráce zajímavá.

Prozraďte mi, kolik stojí například lesní roh?
Přijde na to, jak špičkový nástroj chcete. Český nástroj se pohybuje kolem 80 tisíc, to už je výborná profesionální kvalita. U špičkových zahraničních výrobců, to je asi 200 tisíc korun, ale může to být i víc. U ostatních nástrojů je to podobné.

Jaké je profesní uplatnění vítězů soutěže?
To záleží na jejich dalším osobním růstu a štěstí. Takový umělec musí být soutěživý a dravý a věnovat denně čas přípravě. Má-li vůli a štěstí, může být špičkovým sólovým hráčem, vedoucím skupiny ve filharmonii či jiném symfonickém orchestru a hrát v různých orchestrálních uskupeních, to už je věcí příležitosti a možností. Také můžou být díky těmto získaným zkušenostem vynikajícími pedagogy.

Teď ale si uvědomuji, že je tu v Brně také soutěž Leoše Janáčka?
To máte pravdu, to je ale vyšší kategorie, srovnatelná například se soutěží Pražského jara. Koná se na HF JAMU každým rokem vždy v září a jsou zde zastoupeny vždy dva nástroje. Klavír a varhany, housle a smyčcové kvarteto, violoncello a kontrabas, flétna a klarinet. Příští rok, v roce 2016 bude soutěž pro lesní roh a tubu. Ale to už je pro opravdové špičkové profesionály.

Přeji hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.

Karla Hofmannová

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307