KAM v Brně - rozhovory

Víte, co je to onomastika? Přece věda o vlastních jménech!

Samozřejmě jsem nevěděla, a proto jsem se zeptala odborníka, jazykovědce Rudolfa Šrámka. Působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, na katedře českého jazyka a literatury a byl předsedou Onomastické komise Akademie věd ČR a viceprezidentem celosvětové onomastické organizace. Zasloužil se o to, že se onomastika, čili nauka o vlastních jménech, stala plnohodnotnou lingvistickou disciplínou. A dostal za to Cenu Města Brna.

prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., vedoucí Centra aplikované kybernetiky, FEKT VUT v Brně – zdroj: www.stech.cz

Profesor Petr Vavřín působí na VUT, přesněji na Ústavu automatizace Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, již 53 let, zastával různé akademické funkce, včetně postu rektora. A kupodivu svoji věrnost jednomu pracovišti cítí jako negativum. Přestože se mu podařilo realizovat zajímavé projekty a dostal za ně spoustu profesních ocenění. Mezi jinými také Cenu města Brna.

Brněnský balet má šanci být mezi světovou špičkou

Šéfem brněnského baletu je již téměř dva roky slovenský choreograf a bývalý tanečník Mário Radačovský. Po studiích v Bratislavě se dostal do angažmá v Brně a pak do Haagu k Jiřímu Kyliánovi, odtud do velkého kanadského baletu v Montrealu, ze kterého to bylo kousek na scény americké, aby nyní zakotvil v Brně.

Jiří Heřman – život v Brně mne nadchnul

Režisér Jiří Heřman nastoupil do brněnské opery na místo uměleckého šéfa na počátku roku 2015. Za tu dobu stihl realizovat dvě inscenace – Hry o Marii Bohuslava Martinů a Toscu Giacoma Pucciniho.

Duchovní energii hudby a přírody vyjadřuji malbou

Mladý brněnský umělec Vladimír Kiseljov je poněkud renesančního střihu – vystudovaný výtvarník miluje vážnou hudbu a její energii zachycuje ve svých obrazech. Studoval na SŠUŘ, JAMU a Kunstuniversität Graz, kde vystudoval divadelní scénografii.

Špičkoví umělci se rodí na soutěžích - MgA. Jindřich Petráš

Brněnská Hudební fakulta JAMU vychovává mladé umělce, kteří se dokážou úspěšně prosazovat v tvrdé zahraniční konkurenci. Je to také proto, že mají možnost měřit své síly na hudebních soutěžích. Děkan Hudební fakulty JAMU prof. MgA. Jindřich Petráš je o tom skálopevně přesvědčen.

Chci, aby se o dění v Brně vědělo co nejvíc – Jana Janulíková

Turistické informační centrum má od dubna novou ředitelku. Ve výběrovém řízení uspěla mladá žena, Jana Janulíková a překvapila jasnou koncepcí a rozhodností.

Chceme podpořit nové varhany v královopolském kostele!

Neobvyklý benefiční koncert neobvyklé rodiny se odehrál nedávno v Besedním domě. Mladý renomovaný houslista Josef Špaček vystoupil spolu se svojí početnou muzicírující rodinou na podporu sbírky, která má pro kostel Nejsvětější Trojice v Brně- Králově Poli zajistit nové varhany.

Brněnské opeře chybí kontinuita

Začátkem ledna tohoto roku na místo šéfa brněnské opery nastoupil mladý dirigent Marko Ivanovič. Brněnskému publiku se představil již na letním koncertě Festivalu Špilberk a jako dirigent opery Leoše Janáčka Věc Makropulos, která otevírala Festival Janáček 2014.

Kultura musí tvořit image města Brna

Nově zvolený náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan je známý brněnské veřejnosti jako aktivista, který bojuje proti hazardu ve městě a proti špatně nastavenému územnímu plánu. Do pravomoci náměstka však dostal kulturu, památkovou péči, sociální věci a zdravotnictví.

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307