KAM v Brně - rozhovory

Skladatel, dirigent, sbormistr. A hlavně zakladatel a manažer jednoho z nejlepších evropských sborů, který diriguje a pro který píše. Petr Fiala je v hudebním světě pojem a přesto ho ani nenapadlo, že by mohl žít jinde, než v Brně.

Marie Kučerová je muzikoložkou a televizní producentkou. Nyní přidala ke svým profesím post manažerský, práci ředitelky brněnské filharmonie.

Stanislav Michalík vystudoval stavařinu. Jako člen Zastupitelstva města Brna měl zájem na práci v kulturní komisi a stal se jejím předsedou. Kulturu totiž považuje za motor a důležité pojítko společnosti, a tedy neoddělitelnou součást politiky. Na vlastní kůži zjistil, že v kultuře nejde jen o vyjádření emocí

Od počátku existence patří k Janáčkovu divadlu restaurace Bohéma. Je stejně vzdušná a honosná jako foyer divadla. Před třemi léty se slavnostně po dlouhé rekonstrukci otevřela, aby se brzy poté s velkou ostudou zavřela. Dnes má Bohéma opět otevřeno. A jaká má být?

Ptá se mne naléhavě paní Eugenie Dufková, drobná, éterická dáma. Přestože letos oslavila osmdesátku, má dost vnitřní energie na to, aby stále pracovala. Těží při tom ze své nevyčerpatelné studnice znalostí dějin brněnského divadla, ve kterém působila více než 50 let.

Nový dům v bohunickém kampusu nelze přehlédnout. Červená budova září i v noci a vzbuzuje otázky. Sídlí zde Moravský zemský archiv a řediteluje mu drobná, energií sršící žena. PhDr. Kateřina Smutná, která za úsilí o zvelebení své instituce dostala Cenu města Brna za rok 2011.

Nedávná výstava na Špilberku představila poprvé tvorbu brněnského rodáka, Ivo Rozsypala. K životnímu jubileu autora ji připravilo Muzeum města Brna.

Brněnská výtvarnice, akademická malířka a návrhářka divadelních kostýmů Inez Tuschnerová oslavila své životní jubileum výstavou. V Paláci šlechtičen ji uspořádalo oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea spolu s Nadací Leoše Janáčka.

Architekt Antonín Hladík působí v Brně celý profesní život. Jako pracovník a ředitel Útvaru hlavního architekta a vedoucí atelieru Brnoprojektu, je spoluautorem Územního plánu města Brna z roku 1982 i z roku 1994, který je stále platný. Podílí se na utváření našeho města také výchovou mladých urbanistů a zpracováváním metodických materiálů.

Erik Knirsch byl muzikant par excellance

Erik Knirsch, to je brněnská hudební legenda. Taková, že jednoho překvapí, že dostal Cenu města Brna až letos, za rok 2011. Cožpak on už ji dávno nemá? Starší generace vzpomene na mladá léta, kdy chodili tancovat na brněnský Stadion na zábavy či plesy.

Stránky

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307