KAM v Brně - rozhovory

Nedávná výstava na Špilberku představila poprvé tvorbu brněnského rodáka, Ivo Rozsypala. K životnímu jubileu autora ji připravilo Muzeum města Brna.

Brněnská výtvarnice, akademická malířka a návrhářka divadelních kostýmů Inez Tuschnerová oslavila své životní jubileum výstavou. V Paláci šlechtičen ji uspořádalo oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea spolu s Nadací Leoše Janáčka.

Architekt Antonín Hladík působí v Brně celý profesní život. Jako pracovník a ředitel Útvaru hlavního architekta a vedoucí atelieru Brnoprojektu, je spoluautorem Územního plánu města Brna z roku 1982 i z roku 1994, který je stále platný. Podílí se na utváření našeho města také výchovou mladých urbanistů a zpracováváním metodických materiálů.

Erik Knirsch byl muzikant par excellance

Erik Knirsch, to je brněnská hudební legenda. Taková, že jednoho překvapí, že dostal Cenu města Brna až letos, za rok 2011. Cožpak on už ji dávno nemá? Starší generace vzpomene na mladá léta, kdy chodili tancovat na brněnský Stadion na zábavy či plesy.

Stránky

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307