21 výstav na 180 m2. Také po setmění a navíc zdarma.

Galerie mladých, U Dobrého pastýře, Kabinet a konTEXT. Také letošní výstavní program Galerií TIC na Radnické 4 potvrzuje jejich dlouhodobé kurátorské zaměření na dynamické střídání výstavních projektů a „rovnoprávnou“ orientaci jak na začínající, dosud neprověřené autory, tak na etablované umělce.

21 výstav na 180 m2. Také po setmění a navíc zdarma.

Praxe otevřených výzev tradičně přísluší Galerii mladých nacházející se v přízemí objektu, kdežto výstavní program v „horních“ expozicích staví na původních kurátorských projektech interního týmu a externích spolupracovníků. V souladu s aktuálním trendem změny orientace galerií současného umění středního formátu od exkluzivní prezentace současného umění směrem k verzatilitě kulturních center se zde od roku 2018 nachází také samostatný „klubový prostor“ s multifunkčním využitím Kabinetu nebo kinosálu, kde našlo azyl Kino Art. Kurátorským specifikem letošního výstavního programu je orientace na revizi rolí tradičních strategií v umění, ať už jde o přehodnocování uměleckého žánru portrétu, tázání se na původ současného obratu ke keramice, kritiku modernistických tendencí v současné architektuře nebo o reflexi nostalgických tendencí současného umění.

Galerie TIC letos organizují také festival Brno Art Week (dřívější Týden výtvarné kultury), jehož součástí se od letoška stala také akce Open Studios, díky které se mohou diváci seznámit s ateliéry a dílnami zdejších výtvarných umělkyň a umělců.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307