60 let v Brně

Časopis KAM letos vstupuje do svého 60. ročníku, což v případě časopisu není vůbec špatný věk. Kolik tuzemských periodik se může pyšnit tak dlouhou historií? Nová podoba magazínu se ke své minulosti hrdě hlásí. V článcích se k ní také budeme pravidelně vracet.

KAM v Brně...


1957
Když začal Dům osvěty města Brna v lednu 1957 vydávat malou, doslova kapesní brožurku, nikdo netušil, že se stane natrvalo brněnským kulturním informátorem číslo jedna. Brněnský kulturní zpravodaj, jak se brožurka jmenovala, měla podle redakce přinášet podrobné informace o kulturním dění v Brně. Vzorem byl Pražský kulturní přehled, který měl tehdy za sebou už čtyři roky existence. Brněnský kulturní přehled vycházel s výjimkou letních prázdnin každé dva týdny a byl zadarmo. Tiskl se jednobarevně a měl 32 stran.

Slib z úvodního čísla, že „přehledy budou doplněny glosami, kresbami, ukázkami
z hudby a poesie, krátkými články o významných kulturních výročích a událostech”, se naplňoval postupně. Zpočátku se obsah omezoval především na programy divadel, hudebních institucí, osvětové besedy, muzeí atd., jen ojediněle se objevovaly autorské texty. Dobrým tahem bylo zařazení rubriky Poznáváme město Brno, která od června 1957 formou seriálu seznamovala čtenáře s minulostí města a získala zpravodaji množství nových abonentů. Mezi autory seriálu figurovala i mladá historička Milena Volková, kterou veřejnost dobře zná pod pozdějším příjmením Flodrová. Po zrušení původní rubriky si čtenáři vynutili pokračování v podobě seriálu Brno neznámé, v němž se architekt, malíř, fotograf (většinou Vilém Reichmann) a autor textů pokusili spojit obrázky a text s formou kvízu. Cyklus, který obsahoval tři součásti – Brno zmizelé, Brno dnes a Krása nad hlavami - však nedosáhl popularity svého předchůdce.

1958
Od samého počátku své existence zpravodaj zařazoval, zpočátku nesměle, pak čím dál častěji, reklamy a inzeráty, které se staly natrvalo jedním ze zdrojů příjmů. I těchto pár stránek vyvolalo u některých čtenářů protesty, že je to na úkor kulturních informací. Ale už po uplynutí prvního roku se přesvědčivě prokázalo, že bez příjmů z inzerce se žádný bezplatný časopis neobejde. K poměrně nezáživným reklamám na základní předměty a provozovny denní potřeby tak pragmaticky přibyly reklamy na taneční kavárny a noční podniky – Rozmarýn, Evropa, Slovan a další. Programovou část postupně čím dál častěji doplňovaly anotace k divadelním a filmovým premiérám, úvahy, fejetony, fotografie především z divadelních inscenací a filmů.

1959–1960
Od březnového čísla 1959 vycházel zpravodaj pod inovovaným názvem Brněnský kulturní zpravodaj KAM za kulturou, vzděláním a zábavou. Roční předplatné činilo 10 Kčs. Součástí změn byla i nápaditější vnitřní grafika při členění jednotlivých rubrik a dvoubarevný tisk. Na 1. brněnský veletrh, reagoval časopis zvláštním rozšířeným vydáním v bohaté úpravě. Kam v Brně o veletrzích 1959 byl určen Brňanům, ale především návštěvníkům veletržního města. Veletržní výzdoba města ovlivnila na čas i podobu obálky. V roce 1960 převzal vydávání zpravodaje Park kultury a oddechu.

1961–1963
Časopis nese postupně název Brněnský kulturní zpravodaj KAM, KAM za kulturou v Brně a KAM v Brně za kulturou.

1964
O tom, nakolik se uvolnilo brněnské kulturní ovzduší v první polovině 60. let, svědčí značně odvázané aprílové číslo 1964. Na jeho „zpravodajství“ se podíleli „za použití polských a jiných pramenů, v Brně kolujících hlášek a svých vlastních idejí“ Vanda Čechová, Milan Klvaňa, Jožka Štětina, Jana a Jaromír Wagnerovi – s dodatkem: „Každý odpovídá sám za svoje, hromadně za celek odpovídá ředitel Parku kultury a oddechu. (On to sice nečetl, ale jako ředitel má vědět, co se mu v podniku děje.)“
Ani vánoční číslo v tom roce nešetřilo humorem a pro fanoušky big-beatu inzerovalo koncert brněnské skupiny The Shakers, která pak na konci roku vystoupila i v pražské Lucerně – koncert byl přenášen i Čsl. rozhlasem.

V závěrečné bilanci se konstatovalo, že každé číslo čtrnáctideníku si kupuje (na distribučních místech i na akcích) asi 8 tisíc brněnských občanů. Následovala informace, že pokud se nevyřeší problém šetření papírem, hrozí zpravodaji zánik a že probíhá intenzivní jednání o další existenci. Katastrofický scénář se naštěstí nenaplnil a časopis mohl dál pokračovat.

1965–1970
Když se v roce 1965 začaly zavádět na pracovištích volné soboty, KAM této změny okamžitě využil ve svůj prospěch. „Soboty pomohou ženám získat čas na domácnost i odpočinek. Zbude i více času na kulturní pořady. A proto si dobře přečtěte, co můžete vidět. Zatím byly nejnavštěvovanějším dnem právě Fsoboty. Teď k nim asi přibude i pátek, když bude možno ráno si přispat.“

V prosincovém čísle 1965 se redakce omlouvá za chyby způsobené tiskařským šotkem i změnami v nahlášených programech. Návštěvníci kulturních podniků jsou proto žádáni, “aby aspoň očkem mrkli – až někam půjdou – na plakát na rohu, protože i redaktorce KAMu se stalo, že přišla na nepravý film…”

Liberálnější atmosféra před rokem 1968 se odrazila v pestřejším obsahu i rozvernějším ladění textů. Příběhy ze života hvězd, anekdoty, karikatury, horoskopy (které v normalizačních časech nahradí daleko méně atraktivní Hvězdné okénko) se staly žádanou součástí kulturního zpravodaje. V roce 1967 vyšel i první magazín letního čtení RULETA. Od tohoto roku až do prosince 1987 ponese časopis stručný název KAM.

1971–1989
V době počínající normalizace musel časopis značně ubrat z lehkého tónu, zato přibylo, coby úlitba vrchnosti, článků s ideologicky laděným obsahem. Programový obsah se samozřejmě odvíjel od značně ochuzeného brněnského kulturního života, ale i za těchto okolností se dařilo udržet standardní kvalitu textů o událostech a osobnostech, Z pravidelných rubrik 70. a 80. let uveďme Brněnské profily, Znáte své město, Brněnská jubilea nebo seriál Eugenie Dufkové k století českého divadla v Brně. Od 1. ledna 1981 vycházel KAM jako měsíčník. Do roku 1989 se cena jednoho výtisku vyšplhala z 1, 80 na 3 Kčs.

1990–1994
Po roce 1989, na jehož extatický závěr časopis nestihl kvůli časným uzávěrkám rychle reagovat, přibylo akcí a tím pádem i informací a výrazně se zvýšil i počet stran.
Od 1. ledna 1990 vycházel dočasně pod titulem KAM – brněnská kulturní revue na formátu A4, v rozsahu 32 stran a s barevnou obálkou. Pestrou nabídkou atraktivních rubrik, úvah, sloupků, recenzí, literárními vložkami a bohatou fotografickou dokumentací časopis aspiroval spíš než na programového zpravodaje na nový brněnský společenský časopis, kterým se však v Brně nikdy dlouho nedařilo. Už v dubnu se časopis vrátil k původnímu formátu, pojetí i názvu Kam v Brně za kulturou. Postupem času vznikly další rubriky, například upoutávky na knihy a CD. Byly přidány anglické a německé mutace vybraných programů. Od prvního čísla roku 1993 se název definitivně změnil na dodnes používané KAM v Brně..., design obálky však ještě procházel vývojem, Časopis nyní vydávalo Kulturní a informační centrum v Brně.

1995
V roce 1995 přibyla kulturní příloha původně o 16, později o 24 stranách, která se stala na dlouhých 16 let nedílnou součástí měsíčníku. Pravidelně ji uváděla rubrika Ptali jsme se…, v níž se v roli dotazovaných postupně vystřídala většina významných osobností z různých oblastí brněnské kultury.

Své místo tu našly medailony brněnských jubilantů, recenze, tipy na novinky a premiéry, fejetony, četba na pokračování, seriál o brněnském podzemí i gastronomická hlídka nebo komiks. Rozšířený rozsah si vyžádal i zvýšení ceny, která se postupem času ustálila na současných 30 Kč.

2006
Do svého 50. ročníku vstoupil časopis v nové černobílé podobě s dvacetistránkovou kulturní přílohou a vloženým kalendáriem s chronologicky řazeným programem, po dlouhé době se změnil i jeho formát. Ve virtuální podobě nabízel vydavatel
– Brněnské kulturní centrum – i internetovou verzi časopisu na www.kultura-brno.cz.

2011
Od roku 2011 vychází KAM v celobarevné podobě, upouští od vložené přílohy, zato nabízí hned tři chronologické programové přílohy – KAM na jaře, v létě a na podzim / v zimě s anglickou mutací. Vydavatelem časopisu se v roce 2012 stává Turistické informační centrum města Brna.

Od příštího čísla najdete na tomto místě souhrn významných brněnských událostí od roku 1957 a archivní ukázky, jak proměny Brna zachytili redaktoři KAMu.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307