A pořád se zvoní…

Když se 3. května 1645 před Brnem objevily první oddíly švédského vojska vedeného generálem Torstensonem, nikdo z obyvatel netušil, jak dlouho bude trvat obléhání města a kolik úsilí budou muset vynaložit, než se svobodně otevřou zatarasené brány a všichni volně vydechnou.

Ale necelé čtyři měsíce těžkého obléhání města, které bránilo na 1600 statečných v čele s Raduitem de Souches proti přesile 28 000 švédských a sedmihradských obléhatelů, uplynuly stejně jako voda dešťových průtrží zaplavující nepřátelské okopy. Přišel den největší zkoušky statečných Brňanů stojících dnem i nocí na hradbách a bránících své domovy. 15. srpen se nesmazatelně zapsal do dějin jako nejslavnější den města Brna a jeho obyvatel.

Zvonění poledne již v 11 hodin pro zastavení útoku, který podle pověsti nařídil Torstensson ukončit s dvanáctou hodinou, zůstává jen legendou. Po celodenním střídání dělostřeleckého bombardování města s útoky pěších obléhatelů, kdy se jim na dvou místech téměř podařilo proniknout do města, ustává konečně se soumrakem válečný ryk. Město se hrdinně ubránilo několikanásobné přesile švédských vojsk. Na památku této události slavíme Den Brna, který si letos připomeneme po uplynulých 371 letech.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307