Antropologické zkoumání Ivana Pinkavy

Fait Gallery

Svou dramaturgií zprostředkovává Fait Gallery brněnským divákům setkávání se současným uměním. Přesto, že v její koncepci mají své místo i mladí autoři, kteří teprve vstupují do povědomí veřejnosti, máme zde často příležitost setkat se na vlastní oči s výraznými osobnostmi současné české umělecké scény.

Antropologické zkoumání Ivana Pinkavy

K výstavám, které vzbudily velkou pozornost široké veřejnosti – jako například výstava Krištofa Kintery či Petra Nikla – lze jistě zařadit i aktuální výstavu tvůrce černobílé fotografie Ivana Pinkavy. Do povědomí se zapsal především svými akty a zátišími a jeho rukopis je jedinečný především díky strohosti fotografií, čehož se stále drží i přes proměnu objektů svého zájmu. Pro aktuální tvorbu se mu stalo východiskem hledání nových možností pohledu na skutečnost. Komorní výstava zaujímá jedinou místnost galerie a představuje díla vzniklá v posledních letech. Výstava ve Fait Gallery má intimní charakter – jak tématem, tak i rozlohou. Je doplněna výstavním souborem ze sbírky galerie, jehož společným jmenovatelem je odkrývání vrstev a odhalování. Díla mladých a začínajících umělců jsou vystavena spolu se zvučnými jmény. I přesto, že jsou obě expozice odlišné, v jistém směru se navzájem doplňují, fungují vedle sebe a představují nám střípky ze skládačky současného umění. K vidění jsou až do poloviny září.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307