Barbora Přidalová a Tomáš Přidal / Name of my dog is Erich Fromm

10. 2. – 23. 4. 2016
Galerie U Dobrého pastýře, vernisáž 9. 2. v 17.30hod

Některé nápady „visí ve vzduchu“ a ve stejný čas, nezávisle na sobě je najednou uchopí víc lidí. Je to takový Zietgeist, který si většinou uvědomíme jakoby mimoděk a kterým (nevědomky) reagujeme na proměny kolektivní reflexe kultury a společnosti. V této logice se ve stejný okamžik setkal nápad kurátorky Galerií TIC Mariky Kupkové a kurátora a pedagoga Petra Kamenického z Katedry výtvarné výchovy PdF MU představit výtvarnou tvorbu Tomáše Přidala a Barbory Přidalové.

Barbora Přidalová a Tomáš Přidal / Name of my dog is Erich FrommKaždý z kurátorů měl tento záměr spojený s odlišnými motivacemi. Marika Kupková hledala pro výstavní program Galerií TIC na rok 2016 autora, který je spojen s lokální kulturou, ale jehož tvorba není provinční; který příliš necirkuluje v programech jiných výstavních institucí, ale současně nabízí přesvědčivá i divácky atraktivní sdělení. Petr Kamenický zase vycházel ze zadání uspořádat výstavu v rámci Týdne výtvarné kultury, což je akce každoročně pořádaná Katedrou výtvarné kultury, jejíž aktuální letošní motto zní: Napiš obraz!. Pro spojení obrazu a textu se jako ideální reprezentant nabízel právě Tomáš Přidal jako básník a současně ilustrátor. Nota bene když se jedná o jednoho z výrazných absolventů výtvarné výchovy PdF, na něž Petr Kamenický prostřednictvím výstav soustavně a zdařile upozorňuje.

Kromě literární a výtvarné činnosti se Tomáš Přidal věnuje také hudbě: společně s manželkou Barborou Přidalovou tvoří proslulé new no wave duo Deceased Squirrel On The Phone. Do výstavního souboru je začleněna také její fotografická tvorba, čímž se ale paradoxně nevzdalujeme z Tomášova teritoria ilustrace. Jen je třeba ji vnímat volněji. Barbora Přidalová ve vystavených fotografiích do jisté míry „ilustruje“, tedy doprovází vlastním mediálním a výrazovým aparátem „text“, který představuje sám Tomáš Přidal nebo autorčina rodina. Pokud je tedy referentem Tomášových ilustrací text v klasickém smyslu, pak se u Barbory jedná o okruh jejích blízkých. (Připomeňme například fotografický cyklus s portréty její dcery I love you Ada, který byl v roce 2002 vystavený v Galerii 99.)

Výstava Name of my Dog Is Erich Fromm probíhá ve dvou expozicích Galerie TIC – v Galerii Kabinet a v Galerii U Dobrého pastýře – které měly dosud oddělený výstavní program. Instalace částečně respektuje jejich dosavadní zaměření: expozice v Kabinetu je soustředěna k Přidalovu básnickému a ilustrátorskému projektu Awaiting User, který by měl být v knižní podobě publikován v březnu tohoto roku. Prostor U Dobrého pastýře je rovnocenně věnován tvorbě obou autorů. Budou zde zastoupeny Přidalovy kreslířské cykly z let 2011-2015 jako Invisible Larry, Piquant Cops nebo nejnovější Dorsiflex Critical Review, které budou kombinovány s novýmifotografickými soubory Barbory Přidalové (viz repro). Jakkoli jsou díla obou autorů formálně odlišná a ideově svébytná, vypovídá tato část výstavy vlastně o jejich vzájemné vztahu, a to jak na úrovni vztahu specifických vyjádření a médií, tak v rovině … lásky.

http://sartrr.blogspot.cz/

http://deceasedsquirrelonthephone.blogspot.cz/

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307