Bedřichovice nad Temží

Završení pětiletého projektu Kateřiny Šedé připomínalo spíše společensko politickou událost než kulturní či dokonce výtvarný počin a to především díky zástupcům nejrůznějších institucí řečnících před novým kulturním domem. Otevření návsi, jejíž design byl navržen obci přímo na „projekt“, za kterým stála česká výtvarnice se odehrálo jak jinak než 3.9, v den, který se stal pro obec Bedřichovice jejich lokálním svátkem.

Bedřichovice nad Temží

Kateřina Šedá svými výtvarně sociálními akcemi upozorňuje na vzrůstající absenci společenského života v obcích, upozaďovanou na úkor individualit a menších skupin. Poukazuje na stoupající důležitost materiálna na úkor sociálních vazeb a vytrácení kolektivního prožitku. Projekty, jimiž se snažila o obnovení společenského života a jeho propojení s netradičními výtvarnými akcemi, začala koncipovat již za svých studií. Její počiny se záhy staly oceňované odbornou veřejností a jako jediná česká výtvarnice byla pozvána realizovat projekt i v Tate Modern v Londýně, do jehož realizace zapojila právě obec Bedřichovice.  Šířeji s projektem i slavnostním otevřením bedřichovické návsi seznámí čtenáře Silvie Jasičová.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307