Boskovický poklad

25. 9. 2014
19. 1. 2015
Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Nález mincí z období třicetileté války
Výstava poprvé představuje celou dochovanou část pokladu, který byl objeven v roce 2010 na kopci zvaném „Zlatník“, v lese mezi obcemi Boskovice a Újezd u Boskovic. Poklad byl ukryt do země ve 40. letech 17. století v souvislosti s válečnými událostmi třicetileté války (1618–1648).

Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Nalezený poklad bohužel nezůstal v úplnosti vzhledem k tomu, že nálezce poklad neodevzdal a rozprodal. Policii České republiky se podařilo zachránit džbánek a 2.267 stříbrných mincí, které se nyní představují veřejnosti.

Součástí výstavy je ukázka mincí z první poloviny 17. století, které doplňují představu o tom, jaké mince se na Moravě razily a čím se v této době platilo. Tyto mince pocházejí ze sbírek numismatického oddělení MZM.

Boskovický poklad je dnes již rovněž součástí sbírek Moravského zemského muzea, kde byl poklad odborně zpracován a kde bude uchován i pro další generace. V Moravském zemském muzeu bude poklad představen veřejnosti vůbec poprvé.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307