Boží dílo U Dobrého pastýře

Jediné místo, o kterém v současné době víme s jistotou, že skýtá život, je planeta Země. Chytré město budoucnosti možná pluje na vodě a možná letí vesmírem. Boží dílo je jakousi metaforickou iniciací letu, ve které bude možné zažít krásu přírody v její surovosti.

Schopnost ji absorbovat a neschopnost přenést tuto zkušenost do galerijního prostředí se staly hlavním podnětem pro vznik rozsáhlého projektu Boží dílo. Výstava je zde hlavně cestou, kterou je možné chápat v taoistickém smyslu, kdy se cesta stává cílem i dílem. Všechny klasické principy galerijního provozu jsou zde narušeny a přehodnoceny. Doprovodné programy, které se vážou k výstavě, jsou rovnocennou, ne-li hlavní částí celého projektu.

„Cesty“ ve výstavě zahrnují návštěvy umělců, kteří pracují s přírodou a v přírodě, i s umělci, kteří přírodu jen pozorují a potom instalují v aseptickém galerijním prostoru, jenž se stal jen jednou z cest. Kontrast umělého a přírodního je tím, co nás přitahuje. Nepřenosnost místa, času a zážitku. Přesnost okamžiku. Schopnost vnímat tady a teď, sdílet bez slov, kontextualizovat bez manipulace. Příroda je formou očisty tělesné i duchovní.

Projekt je živým sociosystémem, který přináší obě polohy – výstavu jako zážitek nadřazený estetizaci přírody versus přírodu jako produkt umění a diskurzu. Heslo zní voda! Vernisáž výstavy 31. 7. v 18.00. Výstava trvá do 29. 9.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307