Brněnská Káznice na Cejlu

Od konce 18. století až do roku 1956 sídlil v objektu dnešní Káznice soud a (politická) věznice. Stavba tak pamatuje všechny mocenské režimy. Velkorysý hektar plochy Káznice je rozložen kolem tří dvorů orámovaných dvěma ulicemi. Kromě velikosti je její devízou i pěší vzdálenost od centra města. Je potřeba vnímat také to, že vstup z ulice Bratislavská leží v samém srdci takzvaného brněnského Bronxu, sociálně dynamické lokality, pro kterou vize o místě setkávání umělců, kreativních podnikatelů a veřejných aktivit představuje šanci na lepší budoucnost.

Káznice a její okolí ožívá

Objekt Káznice zpřístupnil TIC BRNO formou komentovaných prohlídek již na podzim roku 2016. „Od této chvíle jsme zároveň přemýšleli, jak Káznici více oživit a zpřístupnit nejen v rámci prohlídek s průvodcem. Proto jsme iniciovali a domluvili spolupráci s organizací Tripitaka, která se v roce 2018 do objektu nastěhovala se svým projektem Barvy brněnského Bronxu,“ popisuje ředitelka TICu Jana Janulíková. Tripitaka se tak stala prvním stabilním obyvatelem „nové Káznice“, který se věnuje dramaturgii místa a proaktivně spolu s TICem naplňuje koncept Káznice žije.

Místo díky tomu ožívá koncerty, prohlídkami, bohoslužbami, divadlem, workshopy, diskusemi a programy pro děti. Již nyní jsou v rámci komunitního projektu Barvy brněnského Bronxu poskytovány v Káznici prostory mladým tvůrčím lidem. V nabídce jsou divadelní a hudební zkušebny, komunitní kavárna a ateliéry, které mohou využívat (a také využívají) zájemci z řad studentů, obyvatel okolní čtvrti a brněnské umělecké obce.

Kromě ateliérů se důležité kroky dějí i v blízkém okolí Káznice. Od roku 2012 zde Tripitaka například organizuje již zavedený pouliční festival Ghettofest, který se každoročně v červnu odehrává v ulicích tzv. brněnského Bronxu, tedy v okolí ulic Cejl a Bratislavská. Festival zahrnuje hudební, taneční i divadelní představení, ale také výtvarné dílny, besedy, diskuse a jiné.

Jako zakopaná hřivna veřejného prostoru v Bronxu se jeví zanedbaný parčík u hypermarketu Albert na ulici Tkalcovská. Na setkání s obyvateli padaly nápady, aby zde bylo zřízeno workoutové hřiště nebo atrakce pro pejskaře. „Spojili jsme se s kolegy, kteří v této lokalitě pořádají festival Svitava pod parou, a dospěli jsme k tomu, že zde v květnu uspořádáme větší akci s kulturní programem a zapojíme veřejnost do plánování toho, co zde bude,“ popisuje architekt David Oplatek. Do oživování lokality kolem Káznice se vložil i Martin Reiner s projektem Městská galerie, který by se měl realizovat v blízké době. Jedná se o sérii velkoplošných obrazů na štítových zdech domů, které vtisknou čtvrti novou, výraznou tvář. Výsledkem bude největší městská galerie ve střední Evropě, která bude zároveň silným pozitivním vzkazem pro všechny Brňany.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307