Brněnská studentka oslnila na soutěži v Karlových Varech

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech má svoji dlouholetou tradici. Letos se konal ve dnech 14. – 21. 11. 2014 již její 49. ročník. Soutěžilo zde 120 pěvců z 20 zemí. V této velké konkurenci, v kategorii Junior pro pěvce do 25 let, získala 3. místo jednadvacetiletá studentka brněnské konzervatoře, Doubravka Součková.

Doubravka SoučkováStala se tak nejlepší a vlastně jedinou nositelkou ceny z České republiky. V této kategorii, kde byla Součková i nejmladší účastnicí, se na prvních dvou místech umístily zpěvačky z Austrálie a USA. Porota na výkonu Doubravky Součkové ocenila techniku hlasu, se kterou zvládá velmi náročný repertoár z oboru lyricko-koloraturního sopránu. Zpěvačka velmi zaujala také pěveckým výrazem, obsaženým v tónu, který prezentuje i odpovídajícím celkovým projevem, sdělností a schopností navázat kontakt s publikem.

Získala také čtyři zvláštní ceny, které jsou určeny nejlepšímu účastníku z České republiky. Cena Jarmily Novotné, Cena Hejtmana Karlovarského kraje a týdenní rezidenční stáž v síti Českých center v zahraničí, znamenají pro ni především příležitosti ke koncertním vystoupením.  Cena Nei Stëmmen Luxembourg  spočívá zase ve finanční úhradě týdenního pěveckého semináře, pod vedením renomovaných pěvců z La Scaly. Studentka brněnské konzervatoře je z Hodonína , studuje v posledním ročníku a má před absolutoriem. Prozradila, že by chtěla pokračovat ve studiu zpěvu na JAMU. Jaké má další plány a sny, to zatím tají.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307