Brněnský kulturní parlament bude spojen s konfe- rencí Střed zájmu: kreativita měst

Čtvrté setkání Brněnského kulturního parlamentu, které se uskuteční 29. a 30. listopadu v Mozartově sále Reduty, bude tentokrát propojeno s konferencí Střed zájmu: kreativita měst. Na pořádání dvoudenní akce spojující panelové diskuse, kulaté stoly i neformální diskuse spolupracují Odbor kultury Magistrátu města Brna a Institut umění - divadelní ústav.

Konference se zaměří na sdílení zkušeností a na diskusi o propojování kultury a kreativních průmyslů, o udržitelnosti kreativních zón, sebeorganizaci, lobbingu a advokacii či o nastavování a prosazování městských strategických dokumentů rozvíjejících kulturu a kreativní odvětví. V úterý 29. listopadu se budou konat čtyři odborné panelové diskuse a ve středu 30. listopadu tři praktické kulaté stoly. Na závěr konference pak dojde ke čtvrtému setkání Brněnského kulturního parlamentu, na kterém budou zástupci kulturních a kreativních odvětví v Brně společně pokračovat na přípravě brněnské Kulturní strategie do roku 2050.

Konference je určena všem zástupcům kultury a kreativních odvětví, oborových organizací, pracovníkům samospráv i všem ostatním, které téma kulturní politiky zajímá.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307