Brno a jeho chrámy

Už podeváté budou mít Brňané i návštěvníci města možnost zúčastnit se akce nazvané Brno a jeho chrámy. Úspěšný projekt je určen milovníkům církevních památek a historie.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (U Jezuitů) foto: Michal Růžička, TICmB

Mnoho, a to nejen brněnských, památek má za společného jmenovatele křesťanskou víru. Kostely, baziliky či katedrály patří k častým turistickým cílům a město Brno se tomuto zájmu snaží vycházet vstříc. Cílem projektu Brno a jeho chrámy je poskytnout zájemcům prohlídku některých místních svatostánků za doprovodu průvodce a navíc zcela zdarma. Průvodce bývá místní obyvatel, jenž daný objekt dobře zná a dokáže jeho historii podat poutavě, barvitě a v několika jazycích.

Tento projekt si v uplynulých letech získal mnoho spokojených příznivců z celého světa. Kromě děkovných ohlasů zahraničních návštěvníků má TIC pochvalné zprávy i od Brňanů, kteří rádi objevují své město.

Prohlídky jsou vhodné pro různé skupiny – mladé i starší turisty a také pro rodiny s dětmi.

Letošní sezóna začíná 12. června a končí 17. září. V rámci této akce je možné navštívit baziliku Nanebevzetí Panny Marie, katedrálu sv. Petra a Pavla, chrám sv. Jakuba, kostel sv. Janů s Loretou a kostel sv. Michala.

Více informací najdete na www.ticbrno.cz/brnoajehochramy .

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307