Brno Art Week: v jednotě je síla

Brněnská muzea, galerie a školy zabývající se výtvarným uměním již přes deset let společně organizují brněnský Art Week, tedy týden, v němž představují širokou škálu výstavních i doprovodných programů. Navazují tak na tradici, která dlouhodobě funguje například ve Vídni a v dalších evropských městech.

Brno Art Week: v jednotě je síla

jsem si uvědomila, kolik rozličných galerií a dalších institucí v Brně vlastně funguje a jak pestrý program nabízejí. To však není to nejdůležitější. V posledních dvou třech letech se ke mně z různých stran dostává stále stejné téma: jak jinak přemýšlet nad institucemi zabývajícími se uměním a jejich návštěvníky a diváky v době, která s sebou nese spoustu změn v uvažování nad zodpovědností jednotlivce k prostředí, v němž žijeme, i k sobě samému. Jako jedno z východisek současné situace se jeví možnost větší spolupráce jednotlivých institucí, které se nebudou předhánět nad tím, kdo vyprodukuje dražší, luxusnější či za každou cenu více navštěvovanou výstavu. Namísto toho však budou společně promýšlet své strategie a cíle, u nichž pro mě osobně hraje důležitou roli kvalita zážitku. Doufám, že již v letošním ročníku by se Brno Art Week mohl stát platformou, která do budoucna poskytne takovým úvahám prostor. Každopádně zvu k návštěvě zapojených institucí, které by bez vás, svých diváků, nebyli tím, kým jsou.

Silvie Šeborová

www.brnoartweek.cz

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307