Brno – černá bílá

Vzpomínky významného brněnského výtvarníka Jana Rajlicha st. (laureáta Ceny města Brna a zakladatele mezinárodního Bienále Brno), který se 10. 4. 2015 dožil 95 let právě vychází v Akademickém nakladatelství Cerm. Autor v 75 krátkých kapitolách připomíná 40 let kulturního dění spojeného s městem Brnem, a to od jeho příchodu do Brna koncem 40. let až do 90. let 20. století.

Brno – černá bílá

V knize je dále zařazeno na 20 textů autora z knih, časopisů, katalogů, vernisáží, besed apod. Kniha „Brno – černá bílá“ je bohatě ilustrována řadou často unikátních dokumentárních fotografií, dokumentů a reprodukcí výtvarných děl vesměs z archivu autora a tak volně navazuje na vzpomínkovou knihu Jana Rajlicha st. o studentských letech na Škole umění ve Zlíně „Přistřižená křídla“ (1939–1945), která vyšla v roce 2005 a vydalo ji rovněž Akademické nakladatelství CERM. K vydání knihu „Brno – černá bílá“ připravili: doc. Ing. arch. Jan Rajlich ml. (koncepce, předmluva, obrazová redakce, návrh obálky – přebal a desky, grafická úprava a DTP) a Mgr. Alena Rajlichová (redakční spolupráce, jazyková úprava a korektura). Kniha vyšla pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a za podpory statutárního města Brna. Uvedení knihy se čtením (ukázky přečte Vladimír Krátký) a autogramiádou autora bude ve čtvrtek 10. 12. v 17 hodin v Mahenově památníku KJM na Mahenově ul.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307