Budoucnost tradice

28. 6. – 31. 12. 2015
Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno

Výstava zaznamenává aktuální tvorbu pedagogů i studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracovní záběr je široký: osciluje od krojových rekonstrukcí opřených o pevné zázemí studia pramenů (Kristýna Petříčková, která je pedagogem ateliéru i tvůrkyně zároveň) po aktuální designérské tendence vysledovatelné u studentských prací.

Budoucnost tradiceTradiční ornamentika, materiál nebo technika zde není jen cosi statického, zakonzervovaného, ale tvoří odrazový můstek, jenž jednotlivé autory katapultuje v časoprostoru. Strohé objekty – ať šperky či oděvní tvorba – kladou otázky, nesou poselství přirozené elementární prostoty ozvláštněné dotyky kultury moravského venkova – to vše převedeno do výtvarného jazyka dneška.

Ve třech kolekcích šperků a u tří kolekcí oděvních návrhů je inspirace lidovým oděvem patrná (viz ozvěny vonic – dekorativních odznaků mladých mužů odvedených na vojnu v případě tvorby Jana Černého), v některých případech lokalizovatelná (viz hedvábné modely Lenky Chrobokové čerpající z Jízdy králů ve Vlčnově). Lucia Sládečková vychází z motivů a z barevnosti fajánsové keramiky převedené do oděvu. Šperkařky Katarína Malastová, Lucia Plevová a Sabina Psotková se nechávají inspirovat tradicí při výrobě šperků z drátů, přírodních i umělých materiálů, zaměřují se na netradiční kombinace materiálů (včetně recyklovaných a recyklovatelných) a nové technologické postupy (např. laserovou techniku). Mladí zlínští designéři přistoupili k tradici s odvahou, která ji respektuje, ale nevyzvedává na piedestal. Je to hledání, vizuální vyjádření myšlenkových pochodů, kreativní dialog.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307