Byologický víkend

24. – 26. 4. 2015

Botanické oddělení Moravského zemského muzea a Ústav biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pořádají devátý Bryologický víkend.  Akce je vhodná pro studenty, učitele, ochranáře, lesníky a další zájemce o mechorosty. Nezapomeňte na vhodné pomůcky, např. botanická lupa (cca 10× zvětšující), zápisník a tužka.

Bryologický víkend    24. dubna (pátek) – 13.30–16.30 h. půldenní exkurze za mechorosty do Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Sraz ve 13.30 h. před hlavním vchodem z tř. Gen. Píky.

25. dubna (sobota) – 9.30–14 h. determinační praktikum v laboratoři Ústavu biologie rostlin Mendelovy univerzity. Sraz v 9.30 h. před hlavním vchodem do areálu Mendelovy univerzity, vrátnice na ul. Zemědělská 3.

26. dubna (neděle) – 8.15–15 h. exkurze za mechorosty na trase: U buku–stud. J. Konšela–Melatín–U jezírka. Během trasy sběr a determinace mechorostů. Sraz v 8.15 h. na zastávce Štefánikova čtvrť, Brno, odtud autobusem č. 57 na zastávku U buku.

Přihlášky a informace: RNDr. Svatava Kubešová, RNDr. Ivan Novotný, Botanické oddělení MZM, tel. 545 217 322, e-mail: skubesova@mzm.cz

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307