Černá skříňka: projekt na podporu umělecké scény

Galerie TIC se dlouhodobě profiluje jako prostor pro živé umění. Kromě pořádání výstav proto klade důraz na sdílení každodenních problémů a životních situací umělkyň a umělců nebo kurátorek a kurátorů. Tento zájem se v praxi projevuje spontánní podpůrnou činností a péčí reagující na potřeby a problémy umělecké scény. Proto je jasné, že v těchto svých aktivitách galerie pokračuje i v současné kritické době.

V okamžiku, kdy to „bouchlo“ se mnohé umělkyně a umělci zapojili do dobročinných aktivit, jako je šití roušek, výroba redukcí pro ochranné pomůcky na 3D tiskárnách a jiné dobrovolnické činnosti. V dané souvislosti vyvstala otázka, zda je právě v této době nutné podporovat také vznik nového umění. Odpověď zní: ano. Skrze umělecká díla a jejich uměleckohistorické a kritické výklady totiž dochází k dokumentování, prožívání a archivování dění ve světě zcela výjimečným a nezaměnitelným způsobem. Máme tak možnost zaznamenat nastalou situaci a napomoci jejímu pochopení. Izolace, omezení běžných svobod a vymožeností, existenční nejistota a emoční vypětí nám však mohou přinést i cosi Černá skříňka: projekt na podporu umělecké scény Galerie TIC se dlouhodobě profiluje jako prostor pro živé umění. Kromě pořádání výstav proto klade důraz na sdílení každodenních problémů a životních situací umělkyň a umělců nebo kurátorek a kurátorů. Tento zájem se v praxi projevuje spontánní podpůrnou činností a péčí reagující na potřeby a problémy umělecké scény. Proto je jasné, že v těchto svých aktivitách galerie pokračuje i v současné kritické době. pozitivního: prostor pro sebereflexi a naději na dlouho diskutovanou změnu životního stylu, který se nese ve znamení výkonu a spotřeby.

Nečekaný blackout galerijního provozu podnítil kurátorský tandem Galerie TIC ve složení Marika Kupková, Zuzana Janečková a Katarína Hládeková ke vzniku iniciativy Černá skříňka jako prostoru pro umělecký výzkum koronakrize. Autorky této myšlenky přitom vycházejí z přesvědčení, že stejně důležité, potřebné a nenahraditelné jako jsou komentáře k pandemii COVID-19 pocházející od sociologů, politologů, ekonomů nebo dalších odborníků, jsou i komentáře umělecké.

Projekt Černá skříňka vznikl především za účelem podpory lokální umělecké scény. Je určen pro umělkyně, umělce nebo kolektivy, které zpracovávají nebo dokumentují svou zkušenost s pandemií, karanténou a souvisejícím společenským kolapsem, ale i s novou vlnou aktivismu, péče a solidarity. Sleduje aktuálně vznikající formy společenské praxe a komunikace, změny vizuální kultury a designu i sociálních statusů, ekonomickou a klimatickou krizi a další témata. V současnosti se do projektu zapojili například Vojtěch Kundrát, Ondřej Homola, Juliana Höschlová, Johana Merta, Markéta Filipová, Polina Davydenko a další. Mezi jejich příspěvky najdeme klasičtější formy, jako jsou deníkové záznamy, kresby a ilustrace, stejně jako participativní projekty a aktivistické akce. Dokumentace Černé skříňky bude dostupná na speciální webové platformě, která se právě připravuje a bude zveřejněna počátkem června letošního roku. Jakmile to bude možné, uspořádáme tematické přednáškové panely a začneme připravovat vydání knihy reflektující projekty autorek a autorů zapojených do projektu.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307