DO KINA ZVE MARIKA KUPKOVÁ

Jestli se v něčem míjím s vlastní dcerou, tak je to filmové diváctví. Že nemá zájem o mé oblíbené filmy, chápu. Nepřestává mě ale udivovat, že má od základu odlišné divácké nároky a očekávání. Kromě filmu Karlík a továrna na čokoládu jsme se spolu snad nikdy nedívaly na film s podobnou, sdílenou mírou zaujetí.

DO KINA ZVE MARIKA KUPKOVÁ

Film totiž nenárokuje vyššími estetickými a intelektuálními požadavky, je pro ni jedním z možných zdrojů oddechu a (možná i trochu škodolibé) zábavy. S literaturou je to jinak. Oproti mě je Stela mnohem poctivější a trpělivější čtenářka, která se zaujetím přečetla všechny ty Joyce, Márqueze a Dostojevské, které jsem doposud nezvládla. Takže oproti filmu zde platí, že literatura tvoří spolehlivé generační pojítko, skýtající spoustu společných témat a podnětů. Možná to souvisí s neexistencí či problematickou situací mediální a estetické výchovy v českých školách a výsadním postavením výuky kultury a umění skrze slovesnost. Na druhé straně se nabízí otázka, zda zvýší popularitu filmového umění, když jej budou středoškoláci brát B16jako „povinnou četbu“. Obratem si odpovídám, že ano. Je dobré se s ním seznámit a vymezit se vůči němu.

Do takového kánonu by se určitě dostal jeden z mála oskarových českých, přesněji řečeno československých filmů Obchod na korze (1965). Vynikající filmová adaptace literární předlohy Ladislava Grossmana, kritika oportunismu mířená do vlastních řad, skvěle zvládnuté filmové postupy jak vyprávět, snímat, vést herce, budovat dojem autenticity nebo naopak přízračnosti. V červnu se dostává do kin restaurovaná, digitalizovaná verze filmu. Takže milí středoškoláci, ale vůbec všichni, běžte se na něj podívat. Je načase probudit k životu cinefilii.

Mezi galerií a kinem přepíná film Juliana Rosenfeldta Manifesto (2015). Jedná se o soustavu epizod ztvárňujících fenomén uměleckých manifestů. Průvodkyní je herecká star Cate Blanchett, která zde mění svou sociální i genderovou identitu a různě se prochází emblematickými kulisami 20. století.

Někteří z nás se s Rosenfeldtovým projektem seznámili ve 13kanálové galerijní instalaci v Národní galerii v Praze nebo v dalších výstavních institucích. Jsem zvědavá, jak bude fungovat změna režimu vyprávění i situace diváka v kinosále.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307