DO VÝSTAVNÍCH SÍNÍ ZVE JOZEF ŠTOLFA

březnu doporučuji k návštěvě hned tři unikátní výstavy, které upoutaly mou pozornost. První z nich je miniretrospektiva Pavla Hayeka v Galerii města Blanska, druhá expozice je ze sbírky FAIT GALLERY s názvem Echo. Třetí výstava nese tajemné označení Na počátku bylo… Pojďte zjistit, co skrývá.

DO VÝSTAVNÍCH SÍNÍ ZVE JOZEF ŠTOLFA

Až do 17. března máte možnost navštívit výstavu Pavel Hayek: miniretrospektiva, která představuje průřez umělcovou tvorbou od 90. let až po současnost. Kromě obrazů středních a velkých formátů jsou vystaveny i formáty menší – skici, grafiky a fotogramy. I přes zdánlivě abstraktní povahu nesou díla konkrétní poselství, jejichž obsahem je autorovo pozorování detailních vzorů každodennosti. Může to být pohled do koruny stromů, prosvícená kompozice bodláčí nebo struktura textilie připomínající babiččin sváteční ubrus. Další ze zajímavých výstav, kterou je možné vidět do 27. března, je expozice výběru ze sbírky FAIT GALLERY s názvem Echo. Jedná se o představení další části sbírky galerie, kterou určitě stojí za to navštívit. Díky kurátorce Denise Kujelové máme možnost nahlédnout do vzácných „tajemství“ galerie, která čítá díla autorů několika generací. Postoje jednotlivých umělců se v mnoha rovinách rozcházejí, propojuje je ale linie abstrakce, konceptuální zpřesňování myšlenky díla a uvážená práce s výrazovými prostředky. Po lednové neformální expozici Depozit postavené na principu otevřeného depozitáře galerie ARTIKLE 26. února otevřela druhou výstavu s názvem Na počátku bylo… Také její koncept chce návštěvníky zaujmout. Na výtvarných výstavách obvykle přicházíme k hotovým uměleckým dílům. Tato výstava nás naopak nechává nahlédnout do fyzického i mentálního procesu jejich vzniku. Fáze tvorby, která se odehrává převážně v soukromí ateliérů umělců a zůstává tak skrytá veřejným pohledům, však nejen specifickým způsobem vypovídá o tvůrčí osobnosti autora, ale zajímavým způsobem nás vtahuje do zákulisí světa umění. Cesta od ideje k realizaci není zdaleka jen prostým procesem změny dimenzí. Je vzrušujícím dobrodružstvím v procesu vzniku uměleckého díla od prvotní myšlenky po finální formu. Těšit se můžete na díla umělců Pavla Hayeka, Hany Novotné, Jaromíra Šimkůje, Petra Veselého a Michala Škody.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307