Domov za Velké války

18. 6. – 21. 12. 2014
Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Dopad válečných událostí na strádání civilního obyvatelstva v zázemíVýstava představí moravskou stopu sarajevského atentátu – Brno v den atentátu, vyhlášení války, mobilizace, odvody a nasazení českých pluků na frontách, dále pak informace o Červeném kříži v době první světové války, počátky perzekuce českého obyvatelstva a vojáků, válečnou propagandu a patriotismus, upisování válečných půjček, zřízení fondů pro vdovy a sirotky po padlých vojínech, výrobky vojáků na frontě a zajatců v táborech.

Domov za Velké války

Součástí výstavy bude i polní kino s rámem z březových kulatin i představení spisovatelů a umělců za Velké války.

Prostřednictvím sbírkových předmětů (osobní věci následníka trůnu, osobní věci vévodkyně z Hohenbergu, pistole použitá při atentátu, vyznamenání s dekrety Františka hraběte Harracha, uniformy a zbraně z 1. světové války, vojenská chirurgická souprava, vojenská sanitní brašna, soubor odznaků a vyznamenání s tematikou Červeného kříže, deník vojáka z italské fronty, dobové vyhlášky, letáky, plakáty, dobové noviny, potravinové lístky, dobové fotografie a další zajímavosti) budou představena jednotlivá témata a ve výstavě bude i řada interaktivních činností, např. zatloukání hřebíku do dřevěného štítu, kde bude naznačen erb města Brna, používaný v letech 1649 až 1918 (dvouhlavá orlice se štítem). Po zatlučení hřebíků vznikne vyobrazení orlice – za války stál tento hřeb 1 korunu a výtěžek z prodeje byl věnován vdovám a sirotkům.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307