Doprovodné přednášky k výstavám Konec vlády hákového kříže a Země vydává válečná svědectví

Archeologie konfliktů 20. století. Historie–výzkumy–perspektivy
2. 12. 2015, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, začátek v 17 hodin

V přednášce bude představena nově se etablující archeologická subdisciplína, která se zabývá zejména vojenskými konflikty minulého století. Nejprve bude přiblížen její vznik v období po 2. světové válce, společně s nejčastěji sledovanými tématy. Mezi ty patří fortifikace, bojiště, letecké havárie a místa spojená se zločiny proti lidskosti (hromadné hroby, koncentrační tábory, popraviště). Dojde ke srovnání stavu bádání v ČR a v zahraničí. Na závěr bude představena vize, jakým směrem by se u nás měla tato subdisciplína do budoucna ubírat. Přednáší Mgr. Michal Rak, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni.

Doprovodné přednášky k výstavám Konec vlády hákového kříže a Země vydává válečná svědectví

Stopy války na archeologických výzkumech
10. 12. 2015, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, začátek v 17 hodin

Přednáška se týká terénních pozůstatků válečných aktivit identifikovaných při záchranných archeologických výzkumech Ústavu archeologické památkové péče Brno. Hlavním tématem bude archeologický a antropologický pohled na exhumace kosterních pozůstatků německých vojáků na pěti různých lokalitách střední a jižní Moravy. Přednáší Mgr. Jiří Kala, Ústav archeologické památkové péče Brno

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307