Evropské dny židovské kultury v Brně

3. – 10. 9. 2015
s výjimkou neděle 6. 9. jsou všechny akce pořádány na tř. Kpt. Jaroše 3,

Evropské dny židovské kultury se letos konají již po šestnácté. K tomuto projektu se postupně připojilo více než 30 států Evropy, ve kterých se v tyto dny otevírají synagogy, konají se přednášky, koncerty a další akce. Každý rok je věnován určitému společnému tématu, letos bylo zvoleno jako motto MOSTY. Je to velmi obecný pojem, ale dá se uchopit nejrůznějším způsobem. Může představovat touhu po vzájemném poznávání, možnost komunikace, setkávání a spolupráce.

Evropské dny židovské kultury v BrněŽidovská obec Brno a Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pro vás společně v týdnu od 3. do 10. září organizují celou řadu programů.

Evropské dny židovské kultury v Brně zahajují ve čtvrtek 3. 9. vernisáží výstavy Evy Zahradníkové, v neděli 6. 9. je dopoledne připravena dílna pro rodiče s dětmi, odpoledne pak dvě komentované prohlídky židovského hřbitova v Brně-Židenicích, na ty je však třeba přihlásit se předem na adrese katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. V pondělí 7. 9. se můžete zaposlouchat do autorského čtení z knihy Jana Kovanice Mír v Izraeli, v úterý 8. 9. se představí Duo GraŽ s Isabelou Oravovou v hodinovém koncertu s názvem Šalom chaverim. Středa 9. 9. je věnována literárnímu měsíčníku PLAV, který jedno své vydání věnoval jidiš literatuře. Ukázky s překlady do češtiny přednesou studenti brněnské konzervatoře pod vedením Marianny Štěpitové-Klaučo. Čtvrteční podvečer je věnován programu s názvem Jak to chodí na Jarošce aneb Placzek, Feder a ti druzí… věnovaný historii i současnosti Židovské obce Brno a Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

K akcím věnovaným Evropským dnům židovské kultury se ještě ve čtvrtek 8. 10. v 17 hodin připojí vernisáž výstavy Cesty zmizení. Židovská a romská paměť Podněstří, které se zúčastní  jedna z badatelek mezinárodního projektu, Anna Abakunová.

Podrobný program Evropských dnů židovské kultury v Brně najdete na www.zob.cz nebo na www.jewishmuseum.cz/cz/czvkcbrno.htm.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307