FESTIVAL MEETING BRNO

Letošní ročník festivalu se věnuje hodnotě svobody, kterou jsme před třiceti lety získali. Připomeneme boje za svobodu před rokem 1989 a budeme se zamýšlet nad naší odpovědností ve svobodném státě.

FESTIVAL MEETING BRNO

V době, kdy sametovou revolucí skončil totalitní režim, se směřování naší země jevilo jako jednoznačné. Připojením k alianci NATO a vstupem do Evropské unie jsme se zapojili do západních demokratických struktur, které pro nás byly zárukou svobody, po níž v listopadu 1989 toužil snad celý národ. Nyní jako bychom toužili spíše po pocitu bezpečí. Proto si letošní ročník festivalu klade také otázku, co znamená zajištění bezpečnosti ve svobodném státě a jaký význam má zakotvení naší země v Evropské unii a NATO. Pozvali jsme rovněž zahraniční hosty z dalších postkomunistických zemí ve střední Evropě, aby nám přiblížili současnou společenskou atmosféru a vnímání západních institucí v zemích s podobnou historickou zkušeností. Zaměříme svůj pohled ovšem i na období před rokem 1989 a připomeneme si, jak to bylo s naší bezpečností uvnitř přísně střežených hranic. Festivalové motto „Teď když máme, co jsme chtěli,“ je mnohým známé z budovatelské písně, jejíž slova – s ryzím úmyslem povzbudit osvobozený lid k práci – napsal hned po válce František Halas. Až další vývoj doby pokřivil vyznění této písně a propůjčil jí ironický nádech. Desítky diskusních a kulturních pořadů čtvrtého ročníku festivalu Meeting Brno směřují k připomínce toho, co jsme vlastně před třiceti lety chtěli, k úvahám, zda opravdu máme, co jsme chtěli, a co teď můžeme udělat pro svou budoucnost. Těšíme se na vás od 29. května do 9. června 2019Meeting Brno team


PŘERVANÉ ŽIVOTY

Jedním z lákadel letošního festivalu je divadelně-pohybová vzpomínka na tři mladé, komunismem umlčené životy „srpna šedesát devět“. Sraz je u Měnínské brány 5. června v 16.00. Danuše, Stanislav, Jiří… tři pohnuté osudy roku 1969. Vzpomínky na „srpen“ předešlého roku vyhnaly do brněnských ulic mnoho mladých, kteří nespokojeni s pookupačním politickým vývojem chtěli dosud svobodně projevit svůj názor či snad připomenout oběti „živých pochodní“. Třem z nich se však stal onen srpnový den osudným. Za doposud ne zcela vyjasněných okolností byli v centru Brna zastřeleni lidovými milicemi a sprovozeni ze světa… Danuše Muzikářová, Stanislav Valehrach a Jiří Ševčík. Poslední z nich zraněním nepodlehl, ale ochrnul. Ani padesát let poté nesmí být pozdě si jejich bolestný odkaz připomenout. Připomenout proto, aby vzpomínka dala těmto hrůzným činům alespoň nějaký smysl.


DIVADLO FESTE: VÁCLAV HAVEL: ANATOMIE NENÁVISTI

V rámci festivalu uvidíte premiéru divadelní inscenace, která ve veřejném prostoru Brna zpracuje projev bývalého československého prezidenta z 28. srpna 1990. Václav Havel tehdy na Konferenci o nenávisti v norském Oslu popsal motivy vzniku a projevy kolektivní nenávisti. Zkušený disident tak těsně po pádu komunismu popisuje atmosféru a situaci, která je v zemích nejen Visegrádské čtyřky bohužel aktuální. Akce se bude konat 30. května ve 20.00 na Římském náměstí. Reprízy můžete zhlédnout 3. a 6. června, vždy ve 20.00. Ve dnech 8. a 9. června zaujme představení Divadla Feste Schauspiel, které bylo poprvé é uvedeno na festivalu Meeting Brno 2017. Informace o vstupném naleznete na stránkách Divadla Feste.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307