Galerie TIC

Výstavní činnost Galerií TIC v roce 2016 zahrnuje celkem 26 výstav s doprovodným programem. Aktuální koncepční změnou je programové sloučení Galerie Kabinet a Galerie U Dobrého pastýře do jediné expozice s názvem Galerie U Dobrého pastýře+.

Galerie TIC

Tato inovace umožní realizaci rozsáhlejších výstavních projektů, které navíc budou doprovázeny samostatným výstavním katalogem. Galerie mladých si zachovává zaměření na začínající autory a kurátory do 35 let, které traduje kontinuálně od svého vzniku na konci 60. let.

V dramaturgii letošního výstavní programu dominuje téma lokální kultury a reflexe (vizuální) kultury 90. let. V koncipování výstavního programu se tak paralelně uplatňují dvě dramaturgické linie: jednak režim otevřeného přístupu v podobě výběrového řízení výstav pro prostor konText a Galerii mladých s  historickou kontinuitou započatou v 60. letech 20. stol.;  jednak režim kurátorských projektů přinášejících vyhraněný interpretační vhled do současného uměleckého dění.  tic

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307