Geniální přítelkyně

V názvu výstavy se zrcadlí román Eleny Ferrante Geniální přítelkyně, který je velkolepým portrétem vypravěččiny kamarádky. Souvislost populárního románu s výstavou spočívá v portrétování přátel jako specifického literárního i výtvarného žánru.

Vystavený soubor zahrnuje rozmanité koncepční a formální přístupy několika současných umělkyň a umělců. Tematizuje identitu, vidění a zobrazení; reflektuje vývoj tohoto tradičního malířského konceptu v éře selfíček. Portrét či autoportrét se pojí s jistou posedlostí, se kterou se k němu autoři vrací a zachycují tváře svých blízkých nebo své vlastní.

Lidská psychika má obecně zvýšenou citlivost ke vnímání tváří a jejich zobrazování je „spolehlivě“ poutavé a strhující. Portrét je také přirozeným studijním žánrem a tradiční součástí výuky malby. Malířský portrét navíc zastává roli zvěčnění konkrétního člověka v trvanlivém médiu, pravděpodobně přesahujícím délku života portrétovaného i portrétujícího, a zůstává tak zprávou o jeho přítomnosti.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307