Hrad Pernštejn – Hradní stolování v průběhu staletí

Hrad Pernštejn, Nedvědice

Od začátku prázdnin bude pro návštěvníky hradu Pernštejna přichystána výstava Hradní stolování v průběhu staletí, která bude nainstalovaná přímo v interiérech hradního paláce.

Hrad Pernštejn – Hradní stolování v průběhu staletí

Výstava představuje rekonstrukci historických tabulí od středověku do začátku minulého století a představí stravovací pořádek šlechty i stolování personálu, a to nejen ve dnech slavnostních, ale i všedních a postních. Dvacet místností stávající trasy nabídne například pohled na tabuli středověkého velmože s družinou, postní jídlo ve fraucimoru, renesanční banket, společenské setkávání při odpoledním čaji i podání každodenních jídel v soukromých apartmánech a vyvrcholí slavnostním banketem v rytířském sále.

Specifickou formu výzdoby představí barokní tabule se skládanými a lámanými ubrousky v podobě zahrady čtyř živlů s glorietem. Výstava vznikla na základě výsledků výzkumu programu MK ČR Národní a kulturní identita a dílčího úkolu Studium reálií a pramenů k historii stravy ve šlechtickém prostředí a je realizována týmem pracovníků Národního památkového ústavu (ve složení PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.; PhDr. Libuše Ruizová a Jitka Bukovjanová) ve spolupráci se správou hradu. Středověké a renesanční podání je u nás realizováno poprvé na podkladě letitých vědeckých výsledků a zahraničních zkušeností. Výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout od 1.července 2015 v rámci prvního prohlídkového okruhu hradu Pernštejna.

www.hrad-pernstejn.eu

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307