Jak rozumět spekulativní kresbě? Aktuální výtvarná tendence v tvorbě Andrease Töpfera

Galerie TIC představí německého kreslíře a grafického designéra Andrease Töpfera. Výstava Backbone (Páteř) pod kurátorským vedením Kataríny Hládekové je jeho vůbec první prezentací v Česku. Má za cíl představit široký výběr z tvorby tohoto umělce, aktuálně žijícího v Berlíně.

Jak rozumět spekulativní kresbě? Aktuální výtvarná tendence v tvorbě Andrease Töpfera

Východiskem projektu je rozsáhlý archiv denních kresebných záznamů na papírech A4. Tato „pevná půda pod nohama“ neboli „páteř myšlení“ je kreativním zdrojem autorových projektů směrujících do užité sféry: tvorby knih, časopisů nebo provoz vlastního vydavatelství. To vše ve spolupráci se současnými umělci, spisovateli a filozofy.

Autorova pozice přitom zůstává autonomní. Spekulativní poetika, formát zastřešující i práci Andrease Töpfera, je jazykovou laboratoří zkoumající literaturu a poezii. autoraSpolu s filozofem Armenem Avanessianem publikoval Töpfer knihu Speculative Drawing 2011–2014 (2014). Mezi další Töpferovy projekty se řadí spolupráce se Sabine Scho, se kterou se podílel na tvorbě magazínu a putovní výstavy The Origin Of Senses (2015). Spolu s Danielou Seel založil v roce 2013 nakladatelství kookbooks, pro které ilustroval a graficky zpracoval více než 80 knih. Andreasova tvorba zastoupená na výstavě obsahuje průřez touto částí autorovy tvorby, jakož i rozsáhlé vizuální deníky obsahující tisíce kreseb.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307