Je třeba zabít Sekala

Činohra Národního divadla vcelku ráda sahá k adaptacím filmových předloh. Tentokrát si režisér Martin Františák zvolil scénář Jiřího Křižana, podle něhož byl v roce 1997 natočen film Je třeba zabít Sekala. Film samotný byl pozoruhodný vyhraněností charakterů i dramatickým příběhem, v němž celou ves drží v šachu kolaborant, který bez skrupulí připravuje o majetky místní sedláky.

Divadelní inscenace vychází z děje filmu. Sekal (Igor Bareš) je neformálním vládcem celé vesnice. Jeho příkazům se podřizují všichni včetně starosty. Stačí, aby pohrozil udáním na gestapu. To, že nemluví do větru, už předvedl. Na statku popraveného sedláka teď „hospodaří“ udavač, který ho poslal na smrt. Ponížení je pro sedláky o to větší, že Sekal je původně opovrhované nemanželské dítě, kterému nikdo neřekl jinak než parchant.

Sekalův poskok a pomocník ve vydírání vesničanů zakrslý Záprdek (Dušan Hřebíček) se také krutě mstí za výsměch, který celý život musel snášet. Pantáti samotní nemají sílu ani odvahu se nespravedlnosti postavit. Ukáže se ostatně, že ve své podstatě nejsou zase o tolik lepší než Sekal. Neváhají hrozbami přinutit Juru Barana (Tomáš Šulaj) k tomu, aby je nenáviděného trapiče zbavil. Baran nemá na vybranou.V moravské vesnici našel azyl před pronásledováním a bojí se prozrazení.

Jeho spojencem je nebojácný páter Flora v sympaticky civilním podání Petra Halberstadta. Nedůvěra vesničanů vůči přivandrovalci Baranovi je zdůrazněna navíc tím, že je v katolické vsi jediný evangelík. Jeho přátelství s katolickým knězem je obohaceno o napětí plynoucí z odlišného vnímání víry. To je zajímavý motiv, s nímž se často na jevišti nesetkáváme. Zároveň ale platí i to, že role konfesních rozdílů je vzhledem k době, kdy se děj odehrává, zdůrazněna až na samotnou mez uvěřitelnosti.

Příběh v žádném případě není černobílý. Sekalova matka (Drahomíra Hofmanová) byla jako mladá dívka znásilněna jedním ze sedláků. Přesto se lidé dívali skrz prsty na ni a jejího syna, který se následkem toho narodil. Rovněž Sekalova láska Anežka (Magdaléna Tkačíková) se stane nejen obětí Sekalovy ješitnosti a nenávisti ale i poměrů panujících před Sekalovou hrůzovládou. Její nešťastný sňatek je totiž výsledkem ekonomického kalkulu rodičů.

Silný příběh je doplněn přesvědčivými výkony zmíněných herců. Platí to zejména pro ústřední dvojici ztvárněnou hostujícím Igorem Barešem a Tomášem Šulajem. Scéna Marka Cpina se proměňuje nápaditým využíváním točny. Upřednostňuje jako dominantní materiál dřevo a podtrhuje tak vesnický ráz kulis.I v akčních scénách je hra zdařilá, nevyžívá se ve zbytečných expresivitách, ať už jde o scény souboje nebo znásilnění, ale přitom není statická. Zato se v ní projevuje smysl pro nadsázku a jevištní zkratku. Martin Františák tak znovu potvrdil, že je režisérem, který dokáže vytvořit poutavou inscenaci, jejíž atraktivnost není na úkor myšlenkově bohatého obsahu.

Michal Švanda

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307