Jiří Černický – Dolby malba

27. 10. – 31. 12. 2015
Adam Gallery, Ve Vaňkovce 2

Dobytí Dantova pekla Thor Heyerdahlem. Jiří Černický je jedním z klíčových autorů umělecké generace 90. let 20. století a šíří svého záběru jedním z nejvýznamnějších tvůrců současnosti vůbec.

Jiří Černický

Studoval VŠUP a AVU v Praze, získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. V jeho tvorbě se už od 80. let střídá tvorba malířská a kreslířská, vytváření uměleckých artefaktů a objektů, stejně jako akční umění s přesahy do fotografie, literatury, ale třeba i herectví. Ve sbírce Adam Gallery je zastoupen řadou svých obrazů, objektů, kreseb, které představují výběr toho nejlepšího, co vytvořil.

Výstava Dolby malba nabízí aktuální přehlídku vybraných prací, „obrazů“, které jsou vytvářeny především alternativně, s použitím různých postupů a materiálů. Jde vlastně svým způsobem o obrazové objekty, či objekty s obrazovým přesahem. Způsobů, jak jsou „dolby obrazy“ vytvářeny, je celá řada, a jsou dokladem mimořádné tvůrčí invence a vynalézavosti Jiřího Černického, jednoho z nejoriginálnějších tvůrců, kteří v současném českém výtvarném umění působí.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307