…když keramika ještě nebyla cool a trendy

Ačkoli Imrich Vanek (1931–2015) nepatří k obecně uznávaným umělcům druhé poloviny 20. století, jeho tvorba je ve slovenských městech všudypřítomná. Doménou jeho tvorby je keramika, kterou považoval za živé sochařské médium a usiloval o její emancipaci. V přezírané kategorii „jenom keramik“ však zůstal po celý život.

Výstava je součástí rozsáhlého badatelského a kulturního projektu, kterému se její iniciátoři Svätopluk Mikyta a Zuzana Bodnárová z kulturní platformy Banská Stanica, věnují dlouhodobě. Dává nahlédnout na situaci umělce, jehož díla sice jsou frekventovanou součástí veřejného prostoru, ale který je současně téměř zapomenut. Důležitým tématem je závislost sociálního statusu umělce na společenské poptávce, jež vedla Vaneka od úspěchu a blahobytu po sociální kolaps. V této souvislosti připomeňme i přetrvávající nezájem o veřejnou ochranu uměleckých děl a staveb z období socialismu, který se projevil na současném žalostném stavu i ničení mnoha pozoruhodných objektů z této etapy. Výstava také naznačuje zájem o „zatracenou“ keramiku, která se v současnosti opět stává atraktivním uměleckým materiálem.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307