Ke čtení zve Adéla Elbel

V létě nevychází pouze romány určené na dovolenou k moři, tedy odpočinkové příběhy plné lidských citů. V červenci vydalo nakladatelství Argo filozofickopolitický groteskní román Řezači kamene, který vás rozhodně nenechá ukolébat se na vlnách pocitu, že život je krásná pohádka.

Naopak, tenhle román je vše, jen ne reklama na život. Klade si základní otázky, jak může fungovat společnost v nejrůznějších režimech a hledá hranice života mimo systém. To vše v divokém pletenci příběhů, které vznikají a šíří se dál do světa z malého pozemku na rozvalinách Berlínské zdi, který nepatří nikomu.

Berlín, malý plácek uprostřed města, na který nemá vláda kvůli byrokratické kličce žádný vliv. Na nevyužívaném pozemku si kdysi dávno čtyři vlámské děti postavily kruhovou Zeď: žádný začátek, žádný konec a uprostřed velká prázdnota. O padesát let později čtveřice stavitelů pomalu stárne; jsou sice ještě bojovní, ale přece jen – především smířliví. Nadchází doba střídání stráží: přicházejí čtyři podobné vlámské děti – jejich odraz v zrcadle. O Starších a jejich Zdi slyšely, četly a snily. A připravují se. Pieter De Buysser (1972) je vlámský filozof, esejista a divadelník. Napsal několik úspěšných divadelních her. Pieter De Buysser sám hraje ve svém monodramatu Pálení knih (Book Burning), se kterým pravidelně navštěvuje i pražské divadlo Archa. V jeho práci je cítit zřetelné napětí mezi uměním a politikou a právě i ve svém románu Řezači kamene nabízí nebývalý poeticko-politický zážitek.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307