Klub moravských skladatelů

Brno si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek publikací zabývajících se jak jeho historií tak současným děním. Nyní k nám přibyla kniha s výhradně hudební tematikou a to pod názvem KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ – 22 let obnovené činnosti. Autorem je člen KMS, muzikolog Marek Sedláček, který se KMS zabýval již ve své první knize vydané v roce 2008 (Editio Moravia), nyní nám činnost Klubu předkládá v doplněném a rozšířeném znění – vydala MU v Brně.

Klub moravských skladatelů Ta dvaadvacítka je pro Klub příznačná: v roce 1922 byl založen  - u jeho zrodu stál Leoš Janáček – a od roku 1992 kdy byl po nucené odmlce obnoven se už 22 let úspěšně podílí na našem koncertním životě, a nejen na něm: se skladbami  i interpretačním uměním členů Klubu se  setkáváme i v rozhlasových pořadech, na vydaných CD, na výměnných koncertech se zahraničními obdobnými sdruženími atd. Více na stránkách Přílohy.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307