Kryt Denis se otevře veřejnosti

Podzemní kryt pod Petrovem zvaný Denis je jedním ze dvou nejznámějších brněnských krytů a TIC BRNO chystá jeho otevření veřejnosti. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory jsou z větší části situovány pod plochu Kapucínských zahrad.

20. století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím zbraní hromadného ničení a rozvojem leteckého průmyslu se problematika ochrany obyvatelstva koncentrovala na budování protileteckých a později i protiatomových krytů. Na území města Brna se dnes nachází téměř tři sta stálých krytů, a přestože celoevropská situace válečným konfliktem nehrozí, jsou tyto podzemní úkryty stále připraveny pro případné použití.

Pod Petrovem jde o soustavu navzájem kolmých chodeb na ploše tvaru obdélníku o rozměrech přibližně 85 × 60 metrů s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastěji rozměr přibližně 3 × 3 metry a jejich celková délka dosahuje i s únikovými štolami zhruba 900 metrů na zastavěné ploše 5 565 metrů čtverečních. Kryt se nejspíš otevře zájemcům na podzim. „Náklady budou maximálně v řádech tisíců korun. Jedná se o zakoupení šipek, hasicích přístrojů a podobně,“ těší se na otevření nového podzemního prostoru Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307