Kytička neúnavné publicistce

Skutečně nepřehlédnutelnou postavou moravské, zejména pak brněnské umělecké obce je 5. září t. r. jubilující Eva Šlapanská – agilní publicistka, kulturní organizátorka, komentátorka, rozhlasová i televizní scenáristka, dlouholetá spolupracovnice našeho měsíčníku i řady dalších periodik.

Eva Šlapanská (1935) pochází z Brna a na své setrvalé královopolské bydliště je také patřičně hrdá. Měla mimořádné štěstí, že vyrůstala ve velmi inspirativním rodinném prostředí: s otcem, který vedle svého civilního povolání byl vzdělaným orchestrálním hudebníkem, a matkou-profesorkou klavírní hry, kteří udržovali přátelské styky s kumštýři rozličných oblastí, od útlého věku navštěvovala divadelní i koncertní vystoupení a jako bystrá studentka s extrovertní povahou si do paměti a poté do obsáhlého privátního archivu pečlivě ukládala získané poznatky. O její další profesionální dráze, úspěších, oceněních i současném angažmá na poli operetky obsáhle referuje teatrolog Dr. Vít Závodský. A my do dalších let Evě Šlapanské rádi vinšujeme zdraví, tvůrčí pohodu a dosavadní elán, s nímž by svůj nakažlivý optimismus mohla s dosavadním temperamentem a výmluvností šířit kolem sebe co nejdéle.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307