Leoš Janáček v Brně

Leoš Janáček je Brno a Brno je Leoš Janáček. Geniální skladatel spojil svůj život a dílo s moravskou metropolí a toto spojení trvá dodnes. Důkazem je i pátý ročník prestižního bienále Janáček Brno, které se letos uskuteční od 7. do 18. října. Kromě samotného festivalu vzniká také projekt Janáčkovo Brno, jehož cílem je udělat radost milovníkům tohoto skladatele a současně ho představit těm, kteří ho zatím příliš neznají.

Janáček a Brno

Leoš Janáček přišel z rodných Hukvald do Brna jako jedenáctiletý a zůstal tomuto městu věrný celých šedesát tři let. Tady žil, komponoval a svými aktivitami se podílel na položení základů dnešního moderního kulturního Brna. V době, kdy začal zasahovat do věcí obecních, bylo město z velké části německé. Mladý skladatel se svými aktivitami výrazně zasloužil o emancipaci české minority. V 70. letech se postupně stal sbormistrem dvou významných českých spolků, Svatopluk a Beseda brněnská, ve kterých vystupoval nejen jako dirigent a sbormistr, ale také jako klavírní virtuos. V roce 1881 zřídil významné české hudební učiliště – varhanickou školu, a založil Hudební listy, první české hudební periodikum na Moravě. Stál také u vzniku českého Národního divadla a některých českých spolků. Po roce 1918 a změně politické situace se Brno stalo českým městem a Janáček okamžitě transformoval varhanickou školu v hudební konzervatoř. Ve dvacátých letech je Janáček světově uznávanou skladatelskou osobností a Brno moderním dynamickým městem, ke kterému se vzhlíží také jako k místu, kde poprvé zněla hudba tohoto génia.

Janáčkovo Brno

Janáček je neoddiskutovatelně jedním z brněnských fenoménů. Projekt Janáčkovo Brno představí autora Její pastorkyně, Příhod lišky Bystroušky a dalších věhlasných děl komplexně a v několika fázích. V říjnu bude aktualizována aplikace Leoš Janáček, která mapuje místa jeho působení a obsahuje úryvky děl. Její součástí je Stezka Leoše Janáčka, díky které se zájemci budou moci projít po devatenácti místech v Brně a okolí, jež se pojí k jeho životu a dílu. Současně s novou verzí aplikace bude představen také Zápisník zmizelého. Tento deník cestovatele vytvořil známý architekt a grafický designér Martin Hrdina. Funguje jako zápisník a současně graficky zajímavou formou opět představuje Janáčka a jeho život. Obálku pak stylově pokrývá liščí srst. Ve stejném stylu budou pojaty také další suvenýry, konkrétně vizitkář, zrcátko, čokolády, mentolky a samozřejmě tužky. Zápisník i suvenýry budou k dostání při festivalu Janáček Brno a také ve stálé nabídce informačních center. Další fáze projektu Janáčkovo Brno v následujících letech přenesou ducha skladatele doslova do ulic města. Doprovodný program ve městě bude obsahovat gamifikace a workshopy, interaktivní stezka se rozšíří i o informace na daných místech a chybět nebude ani streetartová soutěž.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307