Magorova korespondence

V nakladelství Torst vychází sebraná korespondence Ivana M. Jirouse a jeho ženy Juliany, která mezi nimi probíhala v období, kdy byl Ivan M. Jirous vězněn.

Po dobu odloučení, které trvalo sedm a půl roku, se stala jejich jedinou pravidelnou komunikací korespondence. Přestože byla kontrolována a tematicky i formálně omezována cenzurou, je soubor 357 vzájemných dopisů z let 1977 až 1989 nabitý láskou, zprávami o dění, poezií, kritičností i humorem a společnou vírou. Celkem 231 dopisů Juliany Jirousové, zpřístupněných zde poprvé, tvoří živý obraz undergroundového společenství i vesnické pospolitosti ve Staré Říši.

Těžištěm knihy jsou dopisy z let 1981–1985, kdy Juliana líčí svému muži vyrůstání dcer Františky a Marty a ten posílá domů pohádky a říkanky – později sebrané do knihy Magor dětem (1986) a básně ze vznikající sbírky Magorovy labutí písně (1985). Současná edice nově obsahuje nedávno objevený soubor šestadvaceti Jirousových dopisů z let 1988–1989 a spolu s listy jeho ženy z téže doby i dětské dopisy dcer Františky a Marty.

Ivan M. Jirous / Juliana Jirousová
Ahoj můj miláčku
(vzájemná korespondence
z let 1977–1989)
Doporučená cena: 599 Kč
Nakladatelství Torst
www.torst.cz

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307