Minčhól – k chaosu zády

Filigrán a Ivan Palacký – koncert s živou vizualizací

Ze všech múzických umění jdou tanec a hudba vedle sebe nejtěsněji. Naplnění hudby pohybem ji ale častokráte lehce upozadí na úkor tance. V novém projektu hudebníkaIvana Palackéhoa tanečního sdružení Filigrán se však povedlo postavit pohyb a hudbu vedle sebe rovnocenně, hudba tu není doplňkem či vodítkem, ale protipólem pohybu. Tři různě deterministické modely, tři různá setkání s chaosem a tři denní doby. Tak svůj projekt charakterizují sami tvůrci. Plynutí dne od úsvitu k večeru, postavení se k chaosu zády. Pohyb, který nakonec vypráví sám o sobě nějaký příběh, aniž by to od něj někdo předem vyžadoval.

Minčhól – k chaosu zády

Finální podoba večera se představila pod jménem Minčhól – k chaosu zády, a podtitul byl vybrán zcela přiléhavě. Jediná vteřina jevištního tvaru nebyla ponechána náhodě a vše do sebe zapadalo. Preciznost a přesnost se stala pojítkem, propojujícím tři části představení v jeden celek. Spojení podtrhla i repetice hromadné scény, která představení otevírala i uzavírala a vytvořila tak plynoucí kruh ve kterém nezbylo místo pro chaos. Více v recenzi Silvie Jasičové na stránkách Přílohy.

Sedmdesátiny divadelníka Lubomíra Spáčila

Sedmdesátiny, kterých se dožil 6. května hostující režisér židlochovického ochotnického divadla tamního Sokola a ekonomický náměstek ředitele Městského divadla v Brně ing. Lubomír Spáčil, jsou podle něho věkem kmetským. Jak pro koho. Stále činorodý jubilant je oslavil po představení Goldoniho  komedie Poprask na laguně v sobotu 16.května v Masarykově kulturním domě v Židlochovicích. Samozřejmě, že je režisérem i této inscenace.

Rád připomínáme, že Lubomír Spáčil hrával divadlo už od svých šesti let. Pod jeho vedením  nejprve vojkovičtí, pak uherčičtí a později i židlochovičtí ochotníci soustavně a cílevědomě každoročně obohacovali kulturní dění. Vyčerpávající statistiku úspěchů jubilanta pak  vypočítává na stránkách Literární přílohy KAM v Brně… Bohumil Hlaváček.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307