Moje poslední komunistická výstava

Název výstavy Maxe Másla reflektuje obtížnost navázání na komunistické myšlení. Upřímně v něm hledat nejde a ironické se otáčení za minulostí nikam nevede. Snaha o hledání řešení tím ale nekončí.

Graf zobrazující novou a starou upřímnost je důkazem toho, že Max Máslo uvažuje sice vážně, ale také má jistý odstup. Videokoláže z dobových agitačních filmů kříží dva záznamy z aktuálních performativních akcí. První zachycuje snové uvažování o bagrování golfového hřiště během bagrování pole a druhá se odehrává během oslav 30letého výročí sametové revoluce. Dominantním prvkem instalace je pěticípá hvězda z golfových holí a velkoplošná tapeta snímku z Google Maps, na které vidíme minipanelák, který byl postaven pravděpodobně ze zbytkového materiálu nedalekého sídliště. Pohled na toto malinkaté torzo ještě umocňuje stín profilu V. I. Lenina a nostalgická zvuková stopa, jež evokuje zašlé komunistické časy. Agitační rozměr výstavy je přítomen v sestřihu filmů Botostroj, Štika v rybníce nebo Slovo dělá ženu.

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307