Mykény a střední Evropa

29. 10. 2014 – 30. 8. 2015
Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

Mezinárodní výstava zaměřená na období starší doby bronzové před více jak 3500 lety, kdy pravěké společnosti střední Evropy navázaly intenzivní kontakt s oblastí časně antických civilizací ve Středomoří (s egejskou oblastí, mykénskou kulturou).

Maska Mykény

Tento vztah se projevuje také na Moravě nejen doklady obchodní činnosti (importy a výměna zboží po jantarové stezce vedoucí povodím řeky Moravy), ale i snahou o napodobování architektury nejstarších mykénských měst nebo vyspělého stylu života. Lze v této souvislosti říci, že střední Evropa včetně Moravy se stala součástí světa rodící se antické civilizace, kterou na velké vzdálenosti spojovalo vědomí vzájemné identity a také například společného nábožensky (mytologického) výkladu světa, který známe od pozdějších řeckých autorů, jakým byl např. Homér. Spolupráce na výstavě: Národní muzeum v Praze, slovenský Archeologický ústav Akademie věd v Nitře a řada dalších muzejních institucí, jejichž bohaté archeologické sbírky budou na výstavě prezentovány (doklady kultovní činnosti, zlaté předměty, zbroj středoevropských bojovníků napodobující antické vzory atd.).

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307