Na výstavu zve Pavel Vančát

Rád bych brněnské diváky pozval do Domu umění města Brna na výpravnou výstavu, která znovuobjevuje legendární fotografickou skupinu Epos. Tu v letech 1967 až 1980 tvořili Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek, Petr Sikula (a impresário Ladislav Plch).

Tvorba Eposu úzce souvisí s brněnskou uměleckou scénou přelomu šedesátých a sedmdesátých let, s kulturou tehdy perzekuovaných „mániček“, revoltujících v postupně se utužující normalizační atmosféře, i nastupující slavné herecké generace kolem divadla Na Provázku. Výjevy fotografů Eposu vznikaly povětšinou v plenéru jako inscenované děje, inspirující se v romantické malbě, v symbolismu, v italském neorealistickém filmu i české „nové filmové vlně“. Z dnešního hlediska cudné fotografie v sobě tehdy přitom nesly jak silný revoltující náboj, tak i na tehdejší dobu odvážné erotické náznaky. V první polovině 70. let se Epos stal zřejmě nejznámější fotografickou skupinou v Československu, ale sklízel také četná ocenění v zahraničí. Po padesáti letech od svého založení se Epos připomíná rozsáhlou ucelenou retrospektivou, zahrnující kritický výběr z jejich společné tvorby i bohatý doprovodný program: 24. a 25. října filmovou přehlídku EPOS A FILM v kině Art, 5. října a 2. listopadu komentované prohlídky s autory, 9. listopadu neformální diskuzi odborníků. Program se snaží zasadit tuto dnes již legendární fotografickou skupinu do pevnějšího rámce dějin brněnské a české kultury. K výstavě vyjde i reprezentativní publikace.

Inzerce

KAM v Brně... listování

KAM v Brně... redakce

KAM v Brně - kontakt

Vydavatel:
KAM v Brně...
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 2
602 00 Brno

Dodavatel:
Pocket media s.r.o.
Jakubské nám. 644/3
Brno 602 00

Kontakt redakce:
e-mail: redakce@pocketmedia.cz

Kontakt inzerce:
e-mail: obchod@pocketmedia.cz

Kontakt předplatné:
e-mail: info@pocketmedia.cz
telefon: +420 773 287 307